Wydział Inżynierii Środowiska

Instytut : Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tytuł studiów: "Zaopatrzenie w Wodę, Usuwanie i Unieszkodliwianie Ścieków oraz Metody Analitycznej Oceny Jakości Wody i Ścieków"

Charakterystyka studiów:
Studia obejmują zagadnienia związane z oczyszczaniem,  transportem i kontrolą jakości wody i ścieków ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii oczyszczania wody i ścieków, przeróbki osadów ściekowych oraz metod analitycznej kontroli jakości wody i ścieków i zapewnienia jakości analiz. Przeznaczone są w szczególności dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, pracowników laboratoriów wodno-ściekowych, osób związanych z kontrolą środowiska wodnego i projektantów zewnętrznych instalacji wodno-ściekowych


Program studiów:
Program studiów obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów: Chemia Środowiska,  Oczyszczanie Wody, Oczyszczanie Ścieków, Systemy transportu wody i ścieków,  Metody komputerowe w projektowaniu i monitoringu  systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, Prawodawstwo  w dziedzinie ochrony środowiska, Analiza i monitoring wód, ścieków i osadów ściekowych,  Analiza instrumentalna,  Biologia środowiska, Ekotoksykologia, Odnowa i modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, Przeróbka i zagospodarowanie osadów ściekowych.
W programie studiów szczególny nacisk kładziony jest na uwzględnienie nowoczesnych technologii oczyszczania wody i ścieków, przeróbki osadów ściekowych oraz metod analitycznej kontroli jakości wody i ścieków i zapewnienia jakości analiz. Ze względu na szeroki zakres poruszanych zagadnień planujemy zorganizowanie tych studiów w systemie przedmiotów wybieralnych w następujący sposób:
 - w pierwszym semestrze prowadzone będą zajęcia wspólne dla wszystkich Uczestników z podstaw głównych przedmiotów (technologia wody, technologia ścieków, wodociągi i kanalizacje, chemia środowiska, prawodawstwo)
 - w drugim semestrze Uczestnicy wybiorą przedmioty zgodnie z zakresem swoich zainteresowań w dwóch kierunkach:

 • Kierunek A – analityka wód, ścieków i osadów ściekowych (główne przedmioty: analityka wód, ścieków i osadów ściekowych wraz z opracowaniem statystycznym wyników i elementami walidacji metod, analiza instrumentalna, ekotoksykologia, biologia środowiska)
 • Kierunek Z – zaopatrzenie w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie ścieków (główne przedmioty: wysokoefektywne metody oczyszczania wody i ścieków,  renowacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, metody komputerowe w projektowaniu i monitoringu  systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków)
Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele co dwa tygodnie, od końca października 2010 r. do czerwca 2011 r. Studia są dofinansowane ze środków unijnych w około 80%. Zgłoszeń należy dokonywać do 20 października 2010 r.
 
Czas trwania:
         liczba semestrów: 2 
         I termin:   od października  2010  do czerwca 2011
         II termin:  od października 2011  do czerwca 2012
        III termin:  od października 2012  do czerwca 2013
 
Zasady naboru:
 • Terminy składania dokumentów: 20.10.2010r.
 • Kryteria kwalifikacji: Ukończone studia wyższe (należy okazać dyplom)
 • Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, po kwalifikacji umowa cywilno-prawna
 • Druki formularzy: -
 • Limit miejsc: 24 w każdym terminie
 • Studia przeznaczone są wyłącznie dla pracowników i właścicieli przedsiębiorstw. Pracownicy urzędów, instytucji publicznych, itp. nie mogą w nich uczestniczyć.

Miejsce zgłoszeń: 
 Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.    12 628 28 76,
fax.   12 632 87 10
Osoby przyjmujące zgłoszenia:
dr inż. Przemysław Kułakowski,
tel.    12 628 28 76,
p.kulakowski@vistula.wis.pk.edu.pl
mgr Agnieszka Kalfas – Fima
Tel.   12 628 28 30
fax.   12 628 20 42
aga@vistula.wis.pk.edu.pl

Opłaty:
Studia  częściowo płatne -  w 80% współfinansowane ze środków unijnych.

Kierownik studiów: dr inż. Przemysław Kulakowski
Sekretarz studiów:   mgr Agnieszka Kalfas - Fima
 

Informacje dodatkowe:
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie
 • sposób zaliczenia: egzamin + praca dyplomowa
 • studenci otrzymają materiały od prowadzących zajęcia
 • studenci zobowiązani są podpisać umowę cywilno – prawną, zobowiązującą ich do uczestnictwa w co najmniej 80% godzin dydaktycznych po rygorem zwrotu kosztów studiów
 • istnieje możliwość częściowego dofinansowania noclegów
       
ostatnia modyfikacja: 05.06.2014 r. 24955 odsłon
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(w dni robocze poza czwartkiem)

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna
    I i II st.
III p. pok. 329, p. Agnieszka Klimala
klimala@wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna
    I st.
kierunek: energetyka II st.
III p. pok. 329, p. Ilona Solińska ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: budownictwo
III p. pok. 332, p. Anna Hodbod
hodbod@wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
III p. pok. 328, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
III p. pok. 328, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
III p. pok. 328, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

POMOC MATERIALNA, STYPENIA, SPRAWY SOCJALNE:
III p. pok. 332, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
hodbod@wis.pk.edu.pl

ODBIóR DYPLOMóW, STUDIA III STOPNIA:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt