rozmiar

kontrast

 Wspominamy inauguracje Roku Akademickiego 2018-19

Idealnie 1-go października 2018r w poniedziałek rozpoczął się kolejny rok akademicki na naszym Wydziale.

Uroczystość inauguracyjną otworzył
dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki,
Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PK.

 https://www.wis.pk.edu.pl/media/inauguracja%202017/DSC_5568.JPG

Uroczystości inauguracyjne swoją obecnością uświetnili liczni zaproszeni goście, przedstawiciele pozostałych Wydziałów PK oraz innych Uczelni krakowskich, a także Władze Politechniki Krakowskiej w osobie prorektora ds. naukowych prof. dr. hab. Tatary, który serdecznie przywitał wszystkich obecnych i skierował kilka słów do świeżo upieczonych studentów.

Ponad czterystu młodych ludzi dołączyło do grona studentów WIŚ PK, powtarzając za Prodziekanem, dr inż. Piotrem Beńko, słowa ślubowania:

Wstępując do wspólnoty akademickiej Politechniki Krakowskiej, ślubuję uroczyście: zdobywać wiedzę i umiejętności, przestrzegać regulaminu studiów, zachowywać się godnie i dbać o dobre imię mojej uczelni, postępować zgodnie z zasadami etyki, szanować tradycje Politechniki Krakowskiej.

Podobnie jak rok wcześniej studenci, pracownicy, zaproszeni goście, partnerzy gospodarczy i przyjaciele oraz sympatycy Wydziału, którzy przybyli na inauguracje wypełnili główną salę wykładowo-konferencyjną oraz pomocniczą salę telekonferencyjną w centrum „Działownia”.

Wśród gości, którzy uświetnili swoją obecnością tegoroczną inaugurację swoją obecnością zaszczycili nas między innymi:

 • Pan Wacław Skubida, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa,
 • Pan Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Wodociągów Krakowskich,
 • Pan dr inż. Dariusz Latawiec, Prezes Zarządu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Nowy Targ
 • Pan Henryk Kultys, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania,
 • Pan dr inż. Marek Kabaciński, Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania,
 • Pan Andrzej Natkaniec, Wiceprezes Zarządu Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
 • Pan dr  inż. Józef Ciuła, Wiceprezes  Zarządu Sądeckich Wodociągów,
 • Pani Mgr inż. Małgorzata Sikora, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Pani Mgr inż. Małgorzata Owsiany, Z-za Dyrektora Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Pan Marek Mazurek, Dyrektor ds. Eksploatacji MPEC S.A w Krakowie
 • Pan Jerzy Marcinko, Wiceprezes Zarządu-Dyrektor ds. Inwestycji MPEC S.A w Krakowie
 • Pan dr inż. Tadeusz Żaba, Dyrektor ds. Produkcji MPWIK,
 • Pani Maria Duma, Biuro Rozwoju Systemów Sieciowych MPWIK,
 • Pan Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu MPWIK,
 • Pani Małgorzata Duma-Michalik, Dyrektor Biura Rozwoju Systemów Sieciowych MPWiK,
 • Pan Andrzej Łazęcki, Wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa,
 • Pan prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie,
 • Pani Małgorzata Boryczko, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie,
 • Pani Gabriela Przystał, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu,
 • Pan Mirosław Boryczko, Przewodniczący Okręgowej Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie,
 • Pan Marcin Janusz z Jacobs (CH2M),
 • Pani Bożena Buczek, SITWM Kraków,
 • Pan mgr inż. Jacek Zalewski z firmy ARUP Polska sp. z o.o,
 • Pan Marek Przytulski i Pan Andrzej Malinowski, Wodociągi Dąbrowskie sp. z o.o.,
 • Pan Michał Zuchara, Prezes SIGA-TECH,
 • Pani Aleksandra Polok-Kowalska, Dyrektor Pol-Eko-Aparatura S.J.,
 • Pan Mgr inż. Rafał Iwański, Prezes Zarządu „Dunajec” Sp. z o.o

Ponadto obecni byli przedstawiciele uczelni zrzeszonych w ramach związku InnoTechKrak i współpracujących na co dzień z WIŚ PK w zakresie badań naukowych i dydaktyki:

 • Pan dr hab. inż. Leszek Książek, Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Pan dr hab. inż. Sławomir Porzucek, Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili również przedstawiciele władz pozostałych Wydziałów PK w tym współgospodarze międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna tj. władz Wydziału Architektury oraz Wydziału Inżynierii Lądowej w osobach Pani dr hab. inż. arch. Katarzyny Łakomy, prof.PK Prodziekan Wydziału Architektury oraz dr. inż. Marka Bauera, Prodziekana WIL PK.

Wykład inauguracyjny pt. „Oczyszczalnia w komputerze czyli czy można ufać symulacji komputerowej” wygłosił dr hab. inż. Jerzy Mikosz (na zdjęciu poniżej).

Z nadzieją i ostrożnym optymizmem spoglądając w przyszłość, życzymy wszystkim Państwu w roku akademickim 2018/2019 owocnej pracy, wielu sukcesów i realizacji wszystkich ambitnych celów oraz satysfakcji płynącej ze sprostania czekającym wyzwaniom.

Immatrykulowanym studentom gratulujemy wyboru studiów i życzymy satysfakcjonujących rezultatów w zgłębianiu wiedzy na drodze do stabilnej przyszłości zawodowej każdego z Was. Niech czas spędzony w murach WIŚ PK będzie dla Was udany i inspirujący.data publikacji: 13.11.2018 r. przez: jerzyc, 2203 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt