Wspominamy inauguracje Roku Akademickiego 2018-19

Idealnie 1-go października 2018r w poniedziałek rozpoczął się kolejny rok akademicki na naszym Wydziale.

Uroczystość inauguracyjną otworzył
dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki,
Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PK.

 https://www.wis.pk.edu.pl/media/inauguracja%202017/DSC_5568.JPG

Uroczystości inauguracyjne swoją obecnością uświetnili liczni zaproszeni goście, przedstawiciele pozostałych Wydziałów PK oraz innych Uczelni krakowskich, a także Władze Politechniki Krakowskiej w osobie prorektora ds. naukowych prof. dr. hab. Tatary, który serdecznie przywitał wszystkich obecnych i skierował kilka słów do świeżo upieczonych studentów.

Ponad czterystu młodych ludzi dołączyło do grona studentów WIŚ PK, powtarzając za Prodziekanem, dr inż. Piotrem Beńko, słowa ślubowania:

Wstępując do wspólnoty akademickiej Politechniki Krakowskiej, ślubuję uroczyście: zdobywać wiedzę i umiejętności, przestrzegać regulaminu studiów, zachowywać się godnie i dbać o dobre imię mojej uczelni, postępować zgodnie z zasadami etyki, szanować tradycje Politechniki Krakowskiej.

Podobnie jak rok wcześniej studenci, pracownicy, zaproszeni goście, partnerzy gospodarczy i przyjaciele oraz sympatycy Wydziału, którzy przybyli na inauguracje wypełnili główną salę wykładowo-konferencyjną oraz pomocniczą salę telekonferencyjną w centrum „Działownia”.

Wśród gości, którzy uświetnili swoją obecnością tegoroczną inaugurację swoją obecnością zaszczycili nas między innymi:

 • Pan Wacław Skubida, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa,
 • Pan Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Wodociągów Krakowskich,
 • Pan dr inż. Dariusz Latawiec, Prezes Zarządu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Nowy Targ
 • Pan Henryk Kultys, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania,
 • Pan dr inż. Marek Kabaciński, Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania,
 • Pan Andrzej Natkaniec, Wiceprezes Zarządu Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
 • Pan dr  inż. Józef Ciuła, Wiceprezes  Zarządu Sądeckich Wodociągów,
 • Pani Mgr inż. Małgorzata Sikora, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Pani Mgr inż. Małgorzata Owsiany, Z-za Dyrektora Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Pan Marek Mazurek, Dyrektor ds. Eksploatacji MPEC S.A w Krakowie
 • Pan Jerzy Marcinko, Wiceprezes Zarządu-Dyrektor ds. Inwestycji MPEC S.A w Krakowie
 • Pan dr inż. Tadeusz Żaba, Dyrektor ds. Produkcji MPWIK,
 • Pani Maria Duma, Biuro Rozwoju Systemów Sieciowych MPWIK,
 • Pan Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu MPWIK,
 • Pani Małgorzata Duma-Michalik, Dyrektor Biura Rozwoju Systemów Sieciowych MPWiK,
 • Pan Andrzej Łazęcki, Wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa,
 • Pan prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie,
 • Pani Małgorzata Boryczko, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie,
 • Pani Gabriela Przystał, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu,
 • Pan Mirosław Boryczko, Przewodniczący Okręgowej Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie,
 • Pan Marcin Janusz z Jacobs (CH2M),
 • Pani Bożena Buczek, SITWM Kraków,
 • Pan mgr inż. Jacek Zalewski z firmy ARUP Polska sp. z o.o,
 • Pan Marek Przytulski i Pan Andrzej Malinowski, Wodociągi Dąbrowskie sp. z o.o.,
 • Pan Michał Zuchara, Prezes SIGA-TECH,
 • Pani Aleksandra Polok-Kowalska, Dyrektor Pol-Eko-Aparatura S.J.,
 • Pan Mgr inż. Rafał Iwański, Prezes Zarządu „Dunajec” Sp. z o.o

Ponadto obecni byli przedstawiciele uczelni zrzeszonych w ramach związku InnoTechKrak i współpracujących na co dzień z WIŚ PK w zakresie badań naukowych i dydaktyki:

 • Pan dr hab. inż. Leszek Książek, Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Pan dr hab. inż. Sławomir Porzucek, Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili również przedstawiciele władz pozostałych Wydziałów PK w tym współgospodarze międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna tj. władz Wydziału Architektury oraz Wydziału Inżynierii Lądowej w osobach Pani dr hab. inż. arch. Katarzyny Łakomy, prof.PK Prodziekan Wydziału Architektury oraz dr. inż. Marka Bauera, Prodziekana WIL PK.

Wykład inauguracyjny pt. „Oczyszczalnia w komputerze czyli czy można ufać symulacji komputerowej” wygłosił dr hab. inż. Jerzy Mikosz (na zdjęciu poniżej).

Z nadzieją i ostrożnym optymizmem spoglądając w przyszłość, życzymy wszystkim Państwu w roku akademickim 2018/2019 owocnej pracy, wielu sukcesów i realizacji wszystkich ambitnych celów oraz satysfakcji płynącej ze sprostania czekającym wyzwaniom.

Immatrykulowanym studentom gratulujemy wyboru studiów i życzymy satysfakcjonujących rezultatów w zgłębianiu wiedzy na drodze do stabilnej przyszłości zawodowej każdego z Was. Niech czas spędzony w murach WIŚ PK będzie dla Was udany i inspirujący.data publikacji: 13.11.2018 r. przez: jerzyc, 1750 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt