Umowa z PAN wzbogaci zajęcia geotermii na kierunku OZEiIK

 

Zajęcia z przedmiotu "Systemy geotermalne" na kierunku  OZEiK poprowadzą eksperci z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN). Instytut udostępni także dla celów naukowo-dydaktycznych swoją bazę terenową w Bańskiej Niżej.

 

Prodziekan WIŚ PK,  dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK, zapytany o szczegóły współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz co takiego jest w Bańskiej Niżnej, wyjaśnia:

- W Bańskiej Niżnej, miejscowości położonej między Nowym Targiem a Zakopanem, znajduje się ośrodek badawczy tzw.  Laboratorium Geotermalne, którego właścicielem jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Znajduje się tam otwór geotermalny Bańska IG-1, który przyniósł podstawowe dane dla uruchomienia przez Instytut pierwszej w Polsce instalacji wykorzystującej energię geotermalną w ciepłownictwie oraz  instalacja rozprowadzająca ciepło z tego otworu do obiektów laboratorium (wszystkie wymienniki, elementy napowierzchniowe instalacji są na wyciągnięcie ręki). Studenci OZEiIK zobaczą w ramach zajęć, jak wygląda i pracuje stacja geotermalna, od głowicy otworu aż do kaloryfera.

Od wielu lat studenci i absolwenci PK zgłaszają potrzebę przeniesienia ciężaru nauczania z części teoretycznej na część praktyczną. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom, dużą część zajęć z przedmiotu "Systemy geotermalne" realizować będziemy w stacji w Bańskiej. Stacja geotermalna oprócz otworu i instalacji posiada również sale wykładowe, laboratoria oraz bazę noclegową. Rozbudowana infrastruktura bazy w Bańskiej pozwoli na prowadzenie ćwiczeń i projektów bezpośrednio w ośrodku geotermalnym.

Rozmawiamy jeszcze z IGSMiE PAN o wyjazdach naszych studentów do innych europejskich ośrodków, gdzie wykorzystywana jest geotermia, na Słowację a z czasem do Niemiec, gdzie są systemy binarne  (energia geotermalna wykorzystywana jest do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej). Instytut współpracuje z wieloma specjalistami i ośrodkami geotermalnymi z różnych krajów m.in. Islandii, Norwegii, Słowacji, Węgier, Czech, Niemiec i Holandii i innymi i jeśli chcemy skorzystać z tych kontaktów, to są otwarci.

 

Te ustalenia wchodzą w życie i przyniosą wymierne korzyści studentom kierunki OZEiIK od roku akademickiego 2017/2018, co zostało zaplanowane w dłuższej perspektywie?

- W umowie z Instytutem mamy również punkt, zgodnie z którym będziemy starać się o pozyskanie środków finansowych (m.in. z projektów europejskich), na rozbudowę bazy w Bańskiej. Obecnie jest to baza głównie geotermalna, natomiast w niedalekiej przyszłości planujemy rozbudowę bazy o kolejne systemy zaliczanie do odnawialnych źródeł energii, takie jak: farma fotowoltaiczna, siłownia wiatrowa, pompy ciepła i in. Otworzyłoby nam to drogę do stworzenia nowoczesnego ośrodka naukowo-dydaktycznego, w którym studenci mogliby zapoznać się od strony praktycznej z różnego rodzaju technikami „eko-energetycznymi”, natomiast pracownicy WIŚ mogliby prowadzić tam badania naukowe. Utworzenie bazy badawczo-dydaktycznej w planowanym kształcie pozwoliłby nam i IGSMiE PAN na prowadzenie prac naukowo-dydaktycznych na najwyższym światowym poziomie, co stawiałoby nas pośród liderów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Docelowo w oparciu o nasze, krakowskie ośrodki, mogłaby powstać bardzo silna krakowsko-małopolska jednostka naukowo-dydaktyczna praktycznie bezkonkurencyjna w skali kraju ale także atrakcyjna w skali europejskiej.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

Fot. PEC Geotermia Podhalańska S.A.

 

Fot. IGSMiE PANdata publikacji: 20.07.2017 r. przez: MP, 2808 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt