rozmiar

kontrast

 Umowa z PAN wzbogaci zajęcia geotermii na kierunku OZEiIK

 

Zajęcia z przedmiotu "Systemy geotermalne" na kierunku  OZEiK poprowadzą eksperci z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN). Instytut udostępni także dla celów naukowo-dydaktycznych swoją bazę terenową w Bańskiej Niżej.

 

Prodziekan WIŚ PK,  dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK, zapytany o szczegóły współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz co takiego jest w Bańskiej Niżnej, wyjaśnia:

- W Bańskiej Niżnej, miejscowości położonej między Nowym Targiem a Zakopanem, znajduje się ośrodek badawczy tzw.  Laboratorium Geotermalne, którego właścicielem jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Znajduje się tam otwór geotermalny Bańska IG-1, który przyniósł podstawowe dane dla uruchomienia przez Instytut pierwszej w Polsce instalacji wykorzystującej energię geotermalną w ciepłownictwie oraz  instalacja rozprowadzająca ciepło z tego otworu do obiektów laboratorium (wszystkie wymienniki, elementy napowierzchniowe instalacji są na wyciągnięcie ręki). Studenci OZEiIK zobaczą w ramach zajęć, jak wygląda i pracuje stacja geotermalna, od głowicy otworu aż do kaloryfera.

Od wielu lat studenci i absolwenci PK zgłaszają potrzebę przeniesienia ciężaru nauczania z części teoretycznej na część praktyczną. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom, dużą część zajęć z przedmiotu "Systemy geotermalne" realizować będziemy w stacji w Bańskiej. Stacja geotermalna oprócz otworu i instalacji posiada również sale wykładowe, laboratoria oraz bazę noclegową. Rozbudowana infrastruktura bazy w Bańskiej pozwoli na prowadzenie ćwiczeń i projektów bezpośrednio w ośrodku geotermalnym.

Rozmawiamy jeszcze z IGSMiE PAN o wyjazdach naszych studentów do innych europejskich ośrodków, gdzie wykorzystywana jest geotermia, na Słowację a z czasem do Niemiec, gdzie są systemy binarne  (energia geotermalna wykorzystywana jest do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej). Instytut współpracuje z wieloma specjalistami i ośrodkami geotermalnymi z różnych krajów m.in. Islandii, Norwegii, Słowacji, Węgier, Czech, Niemiec i Holandii i innymi i jeśli chcemy skorzystać z tych kontaktów, to są otwarci.

 

Te ustalenia wchodzą w życie i przyniosą wymierne korzyści studentom kierunki OZEiIK od roku akademickiego 2017/2018, co zostało zaplanowane w dłuższej perspektywie?

- W umowie z Instytutem mamy również punkt, zgodnie z którym będziemy starać się o pozyskanie środków finansowych (m.in. z projektów europejskich), na rozbudowę bazy w Bańskiej. Obecnie jest to baza głównie geotermalna, natomiast w niedalekiej przyszłości planujemy rozbudowę bazy o kolejne systemy zaliczanie do odnawialnych źródeł energii, takie jak: farma fotowoltaiczna, siłownia wiatrowa, pompy ciepła i in. Otworzyłoby nam to drogę do stworzenia nowoczesnego ośrodka naukowo-dydaktycznego, w którym studenci mogliby zapoznać się od strony praktycznej z różnego rodzaju technikami „eko-energetycznymi”, natomiast pracownicy WIŚ mogliby prowadzić tam badania naukowe. Utworzenie bazy badawczo-dydaktycznej w planowanym kształcie pozwoliłby nam i IGSMiE PAN na prowadzenie prac naukowo-dydaktycznych na najwyższym światowym poziomie, co stawiałoby nas pośród liderów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Docelowo w oparciu o nasze, krakowskie ośrodki, mogłaby powstać bardzo silna krakowsko-małopolska jednostka naukowo-dydaktyczna praktycznie bezkonkurencyjna w skali kraju ale także atrakcyjna w skali europejskiej.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

Fot. PEC Geotermia Podhalańska S.A.

 

Fot. IGSMiE PANdata publikacji: 20.07.2017 r. przez: MP, 3253 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt