2017 Short-Term Special Research Project na Uniwersytecie Gifu (Japonia)

 

Wydział Inżynierii na Uniwersytecie Gifu przygotował dla studenta/doktoranta WIŚ PK jedno miejsce w programie Short-Term Special Research Project. Uczestnik projektu będzie miał możliwość prowadzenia w laboratoriach Uniwersytetu Gifu badań pod kierunkiem prof. Li, który zajmuje się jakością wody, oczyszczaniem ścieków, procesami uzdatniania wody, ale także badaniem jakości wody w rzekach i mikrobiologią. W ramach wyjazdu student będzie także poznawał inne laboratoria/zespoły zgodnie ze swoimi zainteresowaniami naukowymi np. związane z systemami solarnymi, modelowaniem i prognozowaniem opadów oraz mechaniką płynów, a także odwiedzi różne obiekty inżynierskie w Japonii.

 

Specyfikę wyjazdu tak wyjaśnia dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK, który spędził pół roku w GIFU University W Japonii system edukacji jest inny niż u nas. Przez pierwsze trzy lata studiów inżynierskich studenci mają tylko wykłady kończące się egzaminami, bez projektów i ćwiczeń. Siłą rzeczy ich zakres jest bardzo szeroki. Ostatni rok studiów inżynierskich, czyli cały czwarty, oraz dwa lata studiów magisterskich obejmują część badawczą, która zastępuje nasze projekty i ćwiczenia. Jest to zarazem przygotowanie pracy inżynierskiej i magisterskiej. Tyle, że studenci są przypisani do zespołów, odpowiedników naszych katedr, a zarazem laboratoriów. Na tym etapie pracują trochę jak młodzi pracownicy naukowi, tzn. mają swoje stanowiska w pokojach oraz pełny dostęp do laboratoriów i pracują/studiują/prowadzą badania od godz. 9 do ok 17. Ten etap przebiega w zespołach a zarazem ma charakter indywidualny, bo profesor/promotor ma codzienny kontakt ze studentem i od niego zależy, jak będzie wyglądać jego praca/studia. Ten etap często nie ogranicza się tylko do tematu, którym się zajmują. Jeżeli jest taka możliwość, studenci prezentują swoje wyniki na konferencjach, zwiedzają obiekty inżynierskie itp. Pracują i spędzają czas, również relaksując się i organizując pikniki, w zespołach.

Pobyt potrwa 1 miesiąc i powinien być zrealizowany do marca 2018. 

Po stronie uczestnika pozostanie załatwienie formalności wizowych oraz pokrycie kosztów dojazdu (bilety lotnicze z Krakowa do Tokio można kupić od 2500 zł). Natomiast na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia przeznaczone jest stypendium w wysokości 80 000 jenów (to jest około 2600 zł) finansowane przez Uniwersytet w Gifu.

Zapytany o realną wartość tej kwoty prof. Michał Zielina wyjaśnia – Życie w Japonii jest trochę droższe niż w Polsce, więc nie jest to zbyt dużo, ale na terenie campusu w Gifu są trzy stołówki/restauracje, w których można zjeść obiad dużo taniej niż poza uczelnią, w cenie około 20 złotych. Miesięczna opłata za akademik jest też dla studentów zagranicznych zdecydowanie niższa niż na wolnym rynku i nie przekracza 500 zł. Chcąc zwiedzić Japonię poza Gifu, najlepiej poruszać się koleją. Jest ona odczuwalnie droższa niż w Polsce. Jednak obcokrajowcy mogą wykupić zagranicą, czyli jeszcze w Polsce bilet okresowy, który pozwala znacznie taniej podróżować kolejami po Japonii. Tak, więc żyjąc oszczędnie, stypendium to może pokryć koszty życia łącznie ze zwiedzaniem Japonii.

O wyjazd ubiegać się mogą:

  • studenci 2. roku i wyższych lat stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska,
  • studenci stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska,
  • studenci III stopnia (doktoranccy).

Aby zgłosić chęć wyjazdu na Short-Term Special Research Project należy:

  1. obliczyć swoją średnią ocen z ostatniego roku studiów – GPA on the JASSO evaluation scale – plik obliczajacy GPA do pobrania tu,
  2. wypełnić kartę zgłoszenia (do pobrania tu) i przesłać ją mailowo na adres prof. Michała Zieliny (mziel@vistula.pk.edu.pl) w terminie do 20 września 2017 r.

Kryterium kolejności na liście stanowić będą: średnia z dotychczasowego toku studiów (GPA on the JASSO evaluation scale), znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie certyfikatu B2) oraz wynik rozmowy przeprowadzonej w języku angielskim w dniu 25 września z komisją w składzie: dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK oraz dr inż. Jarosław Müller, prodziekan WIŚ PK. Wyniki opublikowane zostaną 30 września.

 data publikacji: 17.07.2017 r. przez: MP, 2482 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(w dni robocze poza czwartkiem)

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna
    I i II st.
III p. pok. 329, p. Agnieszka Klimala
klimala@wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna
    I st.
kierunek: energetyka II st.
III p. pok. 329, p. Ilona Solińska ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: budownictwo
III p. pok. 332, p. Anna Hodbod
hodbod@wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
III p. pok. 328, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
III p. pok. 328, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
III p. pok. 328, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

POMOC MATERIALNA, STYPENIA, SPRAWY SOCJALNE:
III p. pok. 332, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
hodbod@wis.pk.edu.pl

ODBIóR DYPLOMóW, STUDIA III STOPNIA:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt