rozmiar

kontrast

 2017 Short-Term Special Research Project na Uniwersytecie Gifu (Japonia)

 

Wydział Inżynierii na Uniwersytecie Gifu przygotował dla studenta/doktoranta WIŚ PK jedno miejsce w programie Short-Term Special Research Project. Uczestnik projektu będzie miał możliwość prowadzenia w laboratoriach Uniwersytetu Gifu badań pod kierunkiem prof. Li, który zajmuje się jakością wody, oczyszczaniem ścieków, procesami uzdatniania wody, ale także badaniem jakości wody w rzekach i mikrobiologią. W ramach wyjazdu student będzie także poznawał inne laboratoria/zespoły zgodnie ze swoimi zainteresowaniami naukowymi np. związane z systemami solarnymi, modelowaniem i prognozowaniem opadów oraz mechaniką płynów, a także odwiedzi różne obiekty inżynierskie w Japonii.

 

Specyfikę wyjazdu tak wyjaśnia dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK, który spędził pół roku w GIFU University W Japonii system edukacji jest inny niż u nas. Przez pierwsze trzy lata studiów inżynierskich studenci mają tylko wykłady kończące się egzaminami, bez projektów i ćwiczeń. Siłą rzeczy ich zakres jest bardzo szeroki. Ostatni rok studiów inżynierskich, czyli cały czwarty, oraz dwa lata studiów magisterskich obejmują część badawczą, która zastępuje nasze projekty i ćwiczenia. Jest to zarazem przygotowanie pracy inżynierskiej i magisterskiej. Tyle, że studenci są przypisani do zespołów, odpowiedników naszych katedr, a zarazem laboratoriów. Na tym etapie pracują trochę jak młodzi pracownicy naukowi, tzn. mają swoje stanowiska w pokojach oraz pełny dostęp do laboratoriów i pracują/studiują/prowadzą badania od godz. 9 do ok 17. Ten etap przebiega w zespołach a zarazem ma charakter indywidualny, bo profesor/promotor ma codzienny kontakt ze studentem i od niego zależy, jak będzie wyglądać jego praca/studia. Ten etap często nie ogranicza się tylko do tematu, którym się zajmują. Jeżeli jest taka możliwość, studenci prezentują swoje wyniki na konferencjach, zwiedzają obiekty inżynierskie itp. Pracują i spędzają czas, również relaksując się i organizując pikniki, w zespołach.

Pobyt potrwa 1 miesiąc i powinien być zrealizowany do marca 2018. 

Po stronie uczestnika pozostanie załatwienie formalności wizowych oraz pokrycie kosztów dojazdu (bilety lotnicze z Krakowa do Tokio można kupić od 2500 zł). Natomiast na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia przeznaczone jest stypendium w wysokości 80 000 jenów (to jest około 2600 zł) finansowane przez Uniwersytet w Gifu.

Zapytany o realną wartość tej kwoty prof. Michał Zielina wyjaśnia – Życie w Japonii jest trochę droższe niż w Polsce, więc nie jest to zbyt dużo, ale na terenie campusu w Gifu są trzy stołówki/restauracje, w których można zjeść obiad dużo taniej niż poza uczelnią, w cenie około 20 złotych. Miesięczna opłata za akademik jest też dla studentów zagranicznych zdecydowanie niższa niż na wolnym rynku i nie przekracza 500 zł. Chcąc zwiedzić Japonię poza Gifu, najlepiej poruszać się koleją. Jest ona odczuwalnie droższa niż w Polsce. Jednak obcokrajowcy mogą wykupić zagranicą, czyli jeszcze w Polsce bilet okresowy, który pozwala znacznie taniej podróżować kolejami po Japonii. Tak, więc żyjąc oszczędnie, stypendium to może pokryć koszty życia łącznie ze zwiedzaniem Japonii.

O wyjazd ubiegać się mogą:

  • studenci 2. roku i wyższych lat stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska,
  • studenci stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska,
  • studenci III stopnia (doktoranccy).

Aby zgłosić chęć wyjazdu na Short-Term Special Research Project należy:

  1. obliczyć swoją średnią ocen z ostatniego roku studiów – GPA on the JASSO evaluation scale – plik obliczajacy GPA do pobrania tu,
  2. wypełnić kartę zgłoszenia (do pobrania tu) i przesłać ją mailowo na adres prof. Michała Zieliny (mziel@vistula.pk.edu.pl) w terminie do 20 września 2017 r.

Kryterium kolejności na liście stanowić będą: średnia z dotychczasowego toku studiów (GPA on the JASSO evaluation scale), znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie certyfikatu B2) oraz wynik rozmowy przeprowadzonej w języku angielskim w dniu 25 września z komisją w składzie: dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK oraz dr inż. Jarosław Müller, prodziekan WIŚ PK. Wyniki opublikowane zostaną 30 września.

 data publikacji: 17.07.2017 r. przez: MP, 2790 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt