rozmiar

kontrast

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 31/2014
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian i weryfikacji punktów ECTS we wszystkich programach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska.

 

      Na podstawie załącznika nr 2 do zarządzenia nr 53 Rektora PK z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, wprowadza się, co następuje:

§ 1

    W ramach procedury kontroli i modyfikacji liczby punktów ECTS wprowadza się zmiany w ilości punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kolejnych przedmiotów:

STUDIA STACJONARNE I stopnia:

Kierunek: Budownictwo
Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika
Sem. 5
Fundamentowanie z 6 pkt ECTS na 5 pkt ECTS
Zabudowa zlewni i potoków z 4 pkt ECTS na 5 pkt ECTS

Sem.6
Budownictwo wodne II z 4 pkt ECTS na 5 pkt ECTS
Mosty i budowle podziemne z 3 pkt ECTS na 2 pkt ECTS
Budownictwo komunikacyjne z 3 pkt ECTS na 2 pkt ECTS
Moduł wybieralny specjalizujący z 4 pkt ECTS na 5 pkt ECTS
Seminarium dyplomowe z 4 pkt ECTS na 3 pkt ECTS

Kierunek Inżynieria Środowiska
Specjalność: Hydrotechnika i geoinżynieria
Sem.4
Mechanika gruntów z 5 pkt ECTS na 6 pkt ECTS
Gospodarka wodna z 5 pkt ECTS na 6 pkt ECTS
Hydraulika stosowana z 4 pkt ECTS na 3 pkt ECTS

Sem. 5
Wodociągi i kanalizacje z 3 pkt ECTS na 4 pkt ECTS
Konstrukcje betonowe z 4 pkt ECTS na 6 pkt ECTS
Systemy informacji przestrzennej z 3 pkt ECTS na 2 pkt ECTS

Sem. 7
Melioracje i odwodnienia z 3 pkt ECTS/na 4 pkt ECTS
Raporty ocen oddziaływania na środowisko z 2 pkt ECTS na 1 pkt ECTS

Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
Sem. 4
Technika cieplna z 4 pkt ECTS na 5 pkt ECTS
Technologia wody z 4 pkt ECTS na 3 pkt ECTS

Sem.5
Instalacje sanitarne z 3 pkt ECTS na 4 pkt ECTS
Instalacje co i wentylacji z 2 pkt ECTS na 3 pkt ECTS
Inżynieria atmosfery z 4 pkt ECTS na 3 pkt ECTS

 

STUDIA STACJONARNE II stopnia:

Kierunek: Inżynieria Środowiska
Specjalność: Hydrotechnika i geoinżyniera

Sem. 1
Statystyka i bezpieczeństwo w inżynierii wodnej z 5 pkt ECTS na 4 pkt ECTS (przyznanie 1 pkt ECTS na Wychowanie fizyczne)

Specjalność: Inżynieria sanitarna
Sem. 1
Monitoring środowiska z 3 pkt ECTS na 2 pkt ECTS (przyznanie 1 pkt ECTS na Wychowanie fizyczne)

Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
Sem. 1
Monitoring środowiska z 3 pkt ECTS na 2 pkt ECTS (przyznanie 1 pkt ECTS na Wychowanie fizyczne)

 

STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia

Kierunek: Budownictwo
Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika

Sem. 8
Organizacja produkcji budowlanej z 3 pkt ECTS na 2 pkt ECTS (przyznanie 1 pkt ECTS na Wychowanie fizyczne)

 

Kierunek: Inżynieria środowiska
Specjalność: Hydrotechnika i geoinżynieria

Sem. 4
Podstawy geodezji+SIT z 4 pkt ECTS na 5 pkt ECTS

Sem. 5
Materiałoznawstwo z 3 pkt ECTS na 4 pkt ECTS
Mechanika gruntów z 5 pkt ECTS na 6 pkt ECTS

Sem.6
Wodociągi i kanalizacje z 5 pkt ECTS na 4 pkt ECTS
Geotechnika i fundamentowanie z 5 pkt ECTS na 6 pkt ECTS

Sem.8
Prawo w inżynierii środowiska i budownictwie z 2 pkt ECTS na 1 pkt ECTS (przyznanie 1 pkt ECTS na Wychowanie fizyczne)

Specjalność: Inżynieria sanitarna
Sem. 8
Ochrona powietrza z 3 pkt ECTS na 2 pkt ECTS (przyznanie 1 pkt ECTS na Wychowanie fizyczne)

Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
Sem. 8
Ochrona przed hasałem z 3 pkt ECTS na 2 pkt ECTS (przyznanie 1 pkt ECTS na Wychowanie fizyczne)

8

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia

Kierunek: Inżynieria Środowiska
Specjalność: Hydrotechnika i geoinżynieria

Sem.3
Zabudowa cieków i ochrona przed powodzią z 3 na 4 pkt ECTS
Budowle hydrotechniczne z 3 pkt ECTS na 4 pkt ECTS
Eksploatacja obiektów inżynierii środowiska z 2 na 3 pkt ECTS

Sem.4
Wychowanie fizyczne 1 pkt ECTS

Specjalność: Inżynieria sanitarna
Sem.2
Zaopatrzenie w wodę z 5 pkt ECTS na 6 pkt ECTS
Oczyszczanie wody z 5 na 6 pkt ECTS

Sem.3
Oczyszczanie ścieków z 5 na 6 pkt ECTS

Sem.4
Wychowanie fizyczne 1 pkt ECTS

Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
Sem. 1
Wymiana ciepła z 2 pkt ECTS na 3 pkt ECTS

Sem. 2
Gospodarka cieplna z 3 pkt ECTS na 4 pkt ECTS

Sem. 3
Instalacje przemysłowe z 3 na 4 pkt ECTS

Sem.4
Wychowanie fizyczne 1 pkt ECTS

 

 

§ 2

   Zmiany dokonane w programach studiów w ramach modyfikacji liczby punktów ECTS będą obowiązywać wszystkich studentów studiujących na Wydziale Inżynierii Środowiska od roku akademickiego 2014/2015

 

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 
      
ostatnia modyfikacja: 03.12.2014 r. 2304 odsłon

NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2022 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt