rozmiar

kontrast

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 20/2013
z dnia 15 maja 2013r.

w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska w roku akademickim 2013/2014

 

    Na podstawie § 7 ust. 4 Regulaminu Studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej, stanowiącego załącznik nr 25/d/04/2012 do uchwały Senatu PK z dnia 27 kwietnia 2012r. oraz § 4 Zarządzenia nr 18 Rektora PK z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014, Rada Wydziału Inżynierii Środowiska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

 1. Ostatni (siódmy) semestr zimowy studiów stacjonarnych I stopnia dla studentów planujących kontynuowanie studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska PK w roku akademickim  2013/2014 trwać będzie:
 2. od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r.
  w tym:
  1. okresy zajęć dydaktycznych:
  2. od 1 października do 30 października 2013 r.
   od 2 listopada do 10 listopada 2013 r.
   od 12 listopada do 6 grudnia 2013 r.
  3. przerwy okolicznościowe:
  4. od 31 października do 1 listopada 2013 r.
   11 listopada 2013 r.
   6 stycznia 2014 r.
  5. przerwa świąteczna:
  6. od 23 grudnia 2013 r. do 5 stycznia 2014 r.
  7. zimowa sesja egzaminacyjna:
  8. od 9 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.
  9. poprawkowa sesja egzaminacyjna:
  10. od 7 stycznia 2014 r. do 14 stycznia 2014 r.
 3. Ustala się terminy:
  1. składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych:
  2. od 20 grudnia 2013 r. do 3 lutego 2014 r.
  3. egzaminów dyplomowych:
  4. od 20 grudnia 2013 r. do 10 lutego 2014 r.

  Terminy te umożliwiają wszystkim zainteresowanym ubieganie się o przyjęcie na studia II stopnia, na których zajęcia rozpoczynają się w semestrze letnim 24 lutego 2014 r.

 4. Ostateczny termin składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych:
 5. 24 marca 2014 r.
 6. Planowy termin ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia:
 7. 31 marca 2014 r.
##

§ 2.

 

 1. Dla studentów, którzy nie planują kontynuować studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska PK w roku akademickim 2013/2014:
 2. od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r.
  w tym:
  1. okresy zajęć dydaktycznych:
  2. od 1 października do 30 października 2013 r.
   od 2 listopada do 10 listopada 2013 r.
   od 12 listopada do 6 grudnia 2013 r.
  3. przerwy okolicznościowe:
  4. od 31 października do 1 listopada 2013 r.
   11 listopada 2013 r.
   6 stycznia 2014 r.
  5. przerwa świąteczna:
  6. od 23 grudnia 2013 r. do 5 stycznia 2014 r.
  7. zimowa sesja egzaminacyjna:
  8. od 9 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.
  9. poprawkowa sesja egzaminacyjna:
  10. od 10 lutego 2014 r. do 14 lutego 2014 r.
  11. termin zaliczenia semestru zimowego:
  12. 14 lutego 2014 r.

 3. Ostateczny termin składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych:
 4. 24 marca 2014 r.
 5. Planowy termin ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia:
 6. 31 marca 2014 r.

 

###

§ 3.

 

 1. 1.Organizacja semestru letniego dla studentów ostatniego semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Wydziału Inżynierii Środowiska.
     Semestr letni dla studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych stopnia i niestacjonarnych II stopnia będzie przebiegał w całości zgodnie z §2 Zarządzenia Nr 18 Rektora Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki z dnia 23 kwietnia 2013 r.:

  od 24 lutego do 30 września 2014 r.

 2. w tym:
  1. okresy zajęć dydaktycznych:
  2. od 24 lutego do 16 kwietnia 2014 r.
   od 23 kwietnia do 29 kwietnia 2014 r.
   od 5 maja do 15 czerwca 2014 r.
  3. przerwa świąteczna:
  4. od 17 kwietnia do 22 kwietnia 2014 r.
  5. przerwy okolicznościowe:
  6. od 1 maja do 4 maja 2014 r.
   19 czerwca 2014 r.
  7. rajd Politechniki Krakowskiej:
  8. od 30 kwietnia do 4 maja 2014 r.
  9. letnia sesja egzaminacyjna:
  10. od 9 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.
  11. praktyki programowe dla studentów (z zastrzeżeniem, iż terminy praktyk nie mogą kolidować z terminami egzaminów w sesji):
  12. od 1 lipca do 12 września 2014 r.
  13. jesienna sesja egzaminacyjna:
  14. od 1 września do 12 września 2014 r.
  15. termin zaliczenia semestru letniego:
  16. 12 września 2014 r.

 3. Ostateczny termin składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych:
 4. 22 września 2014 r.
 5. Planowy termin ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia:
 6. 30 września 2014 r.      
ostatnia modyfikacja: 11.12.2014 r. 12824 odsłon

NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2022 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt