Szkolenie AutoCAD Civil 3D

Szanowni Państwo,

Bezpłatne szkolenie z  AutoCAD Civil 3D 

      Zapraszamy studentów III roku studiów stacjonarnych kierunki: Budownictwo, Ochrona Środowiska, na bezpłatne szkolenie z oprogramowania inżynieryjnego AutoCAD Civil 3D (15godz.).

       Szkolenie odbywać się będzie w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 w soboty lub niedziele w blokach 7,5 godzin dydaktycznych.

 

ZAPISY

Preferowany zapis przez stronę internetową http://tinyurl.com/ZapisyCivil3D

 

 

Czas trwania szkolenia - 2 dni

Informacja o kursie AutoCAD Civil 3D

     Kurs AutoCAD Civil 3D obejmuje 15 godzin lekcyjnych i jest przeprowadzany na polskiej wersji oprogramowania AutoCAD Civil 3D 2013. Jest to kurs podstawowy.

      Oprogramowanie AutoCAD® Civil 3D® jest to rozwiązanie służące do modelowania informacji o budynku (BIM) przeznaczone do tworzenia projektów m.in. z zakresu:

  • inżynierii lądowej,
  • inżynierii wodnej,
  • infrastruktury transportowej,
  • zagospodarowania przestrzennego.

     Dostępne w programie narzędzia do wykonania różnego rodzaju analiz projektowych umożliwiają przeprowadzenie symulacji różnych scenariuszy pomagających zoptymalizować wydajność przed realizacją projektów. Dynamiczny proces tworzenia projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji końcowej znacznie ułatwia pracę i skraca czas wykonania projektu.

Zakres kursu:

1. Wprowadzenie do środowiska AutoCAD Civil 3D.

2. Przygotowanie do pracy.

   2.1.   Ustawienia obszaru roboczego.

   2.2.   Dostosowanie obszaru roboczego.

   2.3.   Interfejs użytkownika.

   2.4.   Ustawienia rysunku.

3. Punkty.

   3.1.   Tworzenie punktów.

   3.2.   Narzędzia tworzenia punktów.

   3.3.   Edycja punktów.

   3.4.   Właściwości punktów.

   3.5.   Tworzenie i edycja stylu punktów oraz stylu etykiety punktów.

   3.6.   Tworzenie zestawy kluczy opisów.

4. Powierzchnie.

   4.1.   Tworzenie powierzchni.

   4.2.   Właściwości powierzchni.

   4.3.   Edycja stylu powierzchni.

   4.4.   Dodawanie obwiedni do powierzchni.

   4.5.   Dodawanie linii nieciągłości do powierzchni.

   4.6.   Wygładzanie powierzchni.

   4.7.   Dodawanie obiektów do powierzchni.

   4.8.   Naciąganie obrazu rastrowego na powierzchnię.

   4.9.   Analiza zlewisk.

   4.10. Analiza spływu wody.

   4.11. Tworzenie zlewni.

   4.12. Dodawanie etykiet do powierzchni.

   4.13. Obliczanie objętości powierzchni.

5. Linie charakterystyczne.

   5.1. Tworzenie linii charakterystycznych.

   5.2. Właściwości linii charakterystycznej.

   5.3. Edycja geometrii linii charakterystycznej.

   5.4. Edycja rzędnych linii charakterystycznej.

6. Skarpy.

   6.1. Tworzenie skarp.

   6.2. Narzędzia tworzenia skarp.

   6.3. Kryteria tworzenia skarp.

   6.4. Obliczanie objętości skarpy.

7. Rurociągi.

   7.1. Tworzenie rurociągów.

   7.2. Narzędzia tworzenia sieci rurociągów.

   7.3. Lista części sieci rurociągu.

   7.4. Właściwości sieci rurociągu.

   7.5. Właściwości rury.

   7.6. Właściwości struktury.

   7.7. Kontrola przenikania.

8. Działki.

   8.1. Tworzenie działek.

   8.2. Narzędzia tworzenia działki.

   8.3. Właściwości działki.

   8.4. Zmiana nazwy/zmiana numeracji działek.

   8.5. Podział działek.data publikacji: 18.02.2014 r. przez: Agnieszka Kapczyńska-Pacześ, 7558 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt