rozmiar

kontrast

 Szkolenie AutoCAD Civil 3D

Szanowni Państwo,

Bezpłatne szkolenie z  AutoCAD Civil 3D 

      Zapraszamy studentów III roku studiów stacjonarnych kierunki: Budownictwo, Ochrona Środowiska, na bezpłatne szkolenie z oprogramowania inżynieryjnego AutoCAD Civil 3D (15godz.).

       Szkolenie odbywać się będzie w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 w soboty lub niedziele w blokach 7,5 godzin dydaktycznych.

 

ZAPISY

Preferowany zapis przez stronę internetową http://tinyurl.com/ZapisyCivil3D

 

 

Czas trwania szkolenia - 2 dni

Informacja o kursie AutoCAD Civil 3D

     Kurs AutoCAD Civil 3D obejmuje 15 godzin lekcyjnych i jest przeprowadzany na polskiej wersji oprogramowania AutoCAD Civil 3D 2013. Jest to kurs podstawowy.

      Oprogramowanie AutoCAD® Civil 3D® jest to rozwiązanie służące do modelowania informacji o budynku (BIM) przeznaczone do tworzenia projektów m.in. z zakresu:

  • inżynierii lądowej,
  • inżynierii wodnej,
  • infrastruktury transportowej,
  • zagospodarowania przestrzennego.

     Dostępne w programie narzędzia do wykonania różnego rodzaju analiz projektowych umożliwiają przeprowadzenie symulacji różnych scenariuszy pomagających zoptymalizować wydajność przed realizacją projektów. Dynamiczny proces tworzenia projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji końcowej znacznie ułatwia pracę i skraca czas wykonania projektu.

Zakres kursu:

1. Wprowadzenie do środowiska AutoCAD Civil 3D.

2. Przygotowanie do pracy.

   2.1.   Ustawienia obszaru roboczego.

   2.2.   Dostosowanie obszaru roboczego.

   2.3.   Interfejs użytkownika.

   2.4.   Ustawienia rysunku.

3. Punkty.

   3.1.   Tworzenie punktów.

   3.2.   Narzędzia tworzenia punktów.

   3.3.   Edycja punktów.

   3.4.   Właściwości punktów.

   3.5.   Tworzenie i edycja stylu punktów oraz stylu etykiety punktów.

   3.6.   Tworzenie zestawy kluczy opisów.

4. Powierzchnie.

   4.1.   Tworzenie powierzchni.

   4.2.   Właściwości powierzchni.

   4.3.   Edycja stylu powierzchni.

   4.4.   Dodawanie obwiedni do powierzchni.

   4.5.   Dodawanie linii nieciągłości do powierzchni.

   4.6.   Wygładzanie powierzchni.

   4.7.   Dodawanie obiektów do powierzchni.

   4.8.   Naciąganie obrazu rastrowego na powierzchnię.

   4.9.   Analiza zlewisk.

   4.10. Analiza spływu wody.

   4.11. Tworzenie zlewni.

   4.12. Dodawanie etykiet do powierzchni.

   4.13. Obliczanie objętości powierzchni.

5. Linie charakterystyczne.

   5.1. Tworzenie linii charakterystycznych.

   5.2. Właściwości linii charakterystycznej.

   5.3. Edycja geometrii linii charakterystycznej.

   5.4. Edycja rzędnych linii charakterystycznej.

6. Skarpy.

   6.1. Tworzenie skarp.

   6.2. Narzędzia tworzenia skarp.

   6.3. Kryteria tworzenia skarp.

   6.4. Obliczanie objętości skarpy.

7. Rurociągi.

   7.1. Tworzenie rurociągów.

   7.2. Narzędzia tworzenia sieci rurociągów.

   7.3. Lista części sieci rurociągu.

   7.4. Właściwości sieci rurociągu.

   7.5. Właściwości rury.

   7.6. Właściwości struktury.

   7.7. Kontrola przenikania.

8. Działki.

   8.1. Tworzenie działek.

   8.2. Narzędzia tworzenia działki.

   8.3. Właściwości działki.

   8.4. Zmiana nazwy/zmiana numeracji działek.

   8.5. Podział działek.data publikacji: 18.02.2014 r. przez: Agnieszka Kapczyńska-Pacześ, 7907 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt