Międzynarodowa szkoła „Advanced Measurement Techniques for Different Flow Fields

Rozpoczyna się nabór studentów do międzynarodowej szkoły pt. „Advanced Measurement Techniques for Different Flow Fields”, która odbędzie się w dniach 09-13.10.2017 w Krakowie. Międzynarodowa szkoła jest organizowana przez Wydział Inżynierii ¦rodowiska PK w ramach działalno¶ci w sieci dydaktyczno-naukowej NordicWater Network (NWN).

 

Językiem wykładowym będzie język angielski. W programie szkoły znajd± się wykłady oraz ćwiczenia prowadzone przez wykładowców z czterech partnerskich uniwersytetów - TechnischeUniversität Berlin, Norwegian University of Science and Technology z Trondheim, Aalborg University (Dania) oraz Politechniki Krakowskiej, a także z zaproszonych instytucji współpracuj±cych z Wydziałem: MPWIK SA w Krakowie, RZGW w Krakowie oraz IMGW-PIB Oddział w Krakowie.W ramach ćwiczeń praktycznych, w drugim dniu szkoły, studenci wezm± udział w pomiarach terenowych na zbiorniku dobczyckim. Pobierz szczegółowy program.

Preliminary time schedule

 

Monday 9-10-2017

Tuesday 10-10-2017

Wednesday 11-10-2017

Thursday 12-10-2017

Friday 13-10

9:00-10:30

CUT –opening of the school

 

Field exercises on the Rudawa river in Kraków - Flow measurements (IMGW PIB)

 

back to CUT

Transfer by bus from Krakow to Dobczyce

 

1st group (20 students) -measurements on Dobczyce reservoir from the vessel

2nd group (20 students) – a visit to the control room of Dobczyce dam + a visit in control galleries inside the dam

 

A group swapping

Julija Peter (TUB)

Advanced Particle Image Velocimetry Measurements

 Jonas Steinbock (PTB) A short introduction to the evaluation of measurement uncertainty with practical examples

Exercises in the laboratory of hydraulics (CUT)

 

Bernard Twaróg (CUT) – Simulation of Dobczyce

10:45-12:15

 Jonas Steinbock (PTB)  Laseroptical flow standard for hot and pressurized flows

Nicholas Worth (NTNU) Application of Tomography to Fluid flows

12:15-13:15

lunch

lunch

lunch

lunch

13:15-14:45

lunch

From surveys to scenarios: water dynamics in reservoirs Paweł Hachaj (CUT)

Henrik Sørensen (AAU) textiles & pumps & modelling

Reidar Kristoffersen  (NTNU) Validation and Verification of CFD simulations

 

15:00-16:30

Flow measurements and modeling for flood risk management purposes (CH2M)

Measurement methods of water flow and channel bathymetry for purposes of evaluation of dynamics of river channels – Andrzej Wolak (CUT)

exercises block

15-15:30 J.Steinbock

15:30-16:00 H. Sørensen

exercises block

15-15:30 J.Steinbock

15:30-16 N.Worth

16-16:30 R.Kristoffersen

 

 

17:00 back to Krakow

 

 

IMGW PIB - Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute, Branch in Cracow

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) - non-academic research partner of TUB

 

Udział w szkole zostanie potwierdzony certyfikatem uczestnictwa, można zdobyć 4 ETCS.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do dr inż. Andrzeja M±czałowskiego, (email: andrzej.maczalowski@iigw.pk.edu.pl)

w terminie do 15.09.2017 roku.

 

Uczestnictwo w szkole jest całkowicie bezpłatne, warunkiem jest udokumentowana dobra znajomo¶ć języka angielskiego (np. wydruk oceny z lektoratu z systemu ehms).

 data publikacji: 07.09.2017 r. przez: MP, 1790 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ¦RODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DˇBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Mi¶kiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

¦-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
¦-2 Katedra Energetyki                  
¦-3 Katedra Wodoci±gów, Kanalizacji i Monitoringu ¦rodowiska
¦-4 Katedra Technologii ¦rodowiskowych
¦-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
¦-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt