Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Rad o Ekologii

 

Dziś na Politechnice Krakowskiej rozpoczyna się Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Rad o Ekologii. W dwudniowych obradach wezmą udział młodzi aktywiści z całej Polski, w tym przedstawiciele Młodzieżowej Rady Krakowa. W pierwszym dniu kongresu będą uczestniczyć w panelach, prowadzonych przez naukowców Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej i zwiedzać laboratoria uczelni. W sobotę, w Urzędzie Miasta Krakowa, spotkają się z krakowskimi posłami i radnymi oraz będą pracować nad rekomendacjami młodych dla środowiska.

 

- Chcemy wskazać takie rozwiązania, które mogą wpłynąć na powstrzymanie zmian klimatycznych. Młodzi stworzą listę rekomendacji, które zostaną przekazane Radzie Miasta Krakowa, prezydentowi Krakowa oraz władzom  centralnym - mówi Katarzyna Chajduga, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Krakowa. 

 

W piątek od godz. 13.30 naukowcy Politechniki Krakowskiej wprowadzą młodych w szczegółowe zagadnienia związane z ochroną środowiska i klimatu.  Merytorycznym opiekunem tej części kongresu jest dr hab. inż. Agnieszka Generowicz z WIŚiE PK. Wśród tematów paneli będą:

– Zmiany w strukturze produkcji energii w Polsce i ich konsekwencje dla producentów energii (mgr inż. Marek Majdak)

– Instalacje w budynku, a ekologiczne wykorzystanie energii (dr inż. Dorota Skrzyniowska) 

– Energia jądrowa – alternatywa czy konieczność (dr inż. Anna Czaplicka)

– Wodór - paliwo przyszłości? (dr inż. Piotr Cisek)

– Smog jako konsekwencja konsumpcyjnego trybu życia (dr inż. Anna Czaplicka)

– Energia z odpadów (dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK)

– Zanieczyszczenie świetlne – zaniedbane zagrożenie cywilizacyjne (dr hab. Tomasz Ściężor)

Po części wykładowej uczestnicy kongresu będą zwiedzać laboratoria PK.

 

W sobotę, w drugim dniu Kongresu, obrady odbywać się będą w Urzędzie Miasta Krakowa. W programie m.in.: panel z posłami i radnymi krakowskimi (godz. 11-12.30), dyskusja prowadzona przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (godz. 12.45-14), praca w grupach nad oogónopolskimi rekomendacjami młodych o środowisku (godz. 15-16) oraz podsumowanie kongresu (godz. 16.30-18).

 

W Krakowie Młodzieżowa Rada Krakowa działa od 2014 r. Właśnie rozpoczęła się jej VII kadencja. Została powołana przez Radę Miasta Krakowa w celu rozwijania idei samorządności wśród młodzieży, promowania idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechniania zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowania, wspierania i koordynowania samorządowej działalności młodzieży, reprezentowania interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych, organizacji aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, integracji i współpracy środowisk młodzieżowych na terenie Krakowa.

 

Szczegółowy program wydarzenia.data publikacji: 22.11.2019 r. przez: MP, 836 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastępca kierownika:
dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt