rozmiar

kontrast

 

Rozpoczęła się rekrutacja na studia w roku akademickim 2020/2021.

Na WIŚiE PK dla kandydatów przygotowaliśmy 7 kierunków studiów, w tym nowość GEOINFORMATYKĘ. Terminy rekrutacji na Politechnice zostały ustalone z uwzględnieniem zmienionego kalendarza matur, rejestracja odbywa się elektronicznie, a przy wpisie na studia dopuszczono możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem Internetu. Pierwsza tura rekrutacji potrwa do drugiej połowy sierpnia. 

 

Kształcimy

INŻYNIERÓW INTELIGENTNYCH MIAST

czyli oferta edukacyjna WIŚiE PK

 

Na nowy rok akademicki 2020/21 PK przygotowała w sumie 7 063 miejsc, z czego 4 182 na studiach I stopnia.

Wśród 32 oferowanych aż 7 kierunków studiów prowadzonych jest na naszym wydziale:

inżynieria środowiska

energetyka

inżynieria i gospodarka wodna

OZE i infrastruktura komunalna – zeszłoroczny ścisły top rekrutacyjny w skali całej PK

inżynieria czystego powietrza (WIL-WM-WIŚiE)

gospodarka przestrzenna (WA-WIL-WIŚiE)

oraz nowość geoinformatyka, czyli propozycja dla osób, które – dzięki zdobytej wiedzy – w przyszłości będą tworzyć systemy informatyczne z wykorzystaniem danych przestrzennych.

 

Pełna oferta dydaktyczna PK dostępna jest na Portalu Rekrutacyjnym uczelni. Kandydaci znajdą tu podstawowe opisy kierunków oraz wszystkie potrzebne informacje związane z rekrutacją, w tym harmonogramy, porady i oczywiście możliwość elektronicznej rejestracji. 

 

Zainteresowanych pogłębionymi informacjami na temat poszczególnych kierunków i specjalności zapraszamy do serwisu rekrutacyjnego WIŚiE. Prezentujemy tam uszczegółowione informacje w układzie: OPIS KIERUNKU, dla kogo czyli ADRESACI STUDIÓW, czego się nauczysz czyli PROGRAM STUDIÓW, po studiach czyli KONTYNUACJA NAUKI i PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA itd.

 

 

 

Trzy tury rekrutacji czyli harmonogram

 

Zgodnie z tegorocznym HARMONOGRAMEM REKRUTACJI na wszystkie kierunki stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia elektroniczna rejestracja w pierwszej turze potrwa od 8 czerwca do 17 sierpnia. Również do 17 sierpnia można będzie wnieść opłatę rekrutacyjną (85 zł). Kandydaci mogą dokonać elektronicznej rejestracji na dwa podstawowe kierunki studiów. Na każdy obowiązuje oddzielna opłata rekrutacyjna. Oprócz kierunku podstawowego można – w ramach jednej opłaty – wybrać kierunek alternatywny prowadzony na tym samym wydziale i w takiej samej formie. Wyniki z egzaminów dojrzałości tegorocznych maturzystów, którzy wyrazili zgodę na przekazanie ich uczelniom przez Krajowy Rejestr Matur, znajdą się automatycznie na koncie rekrutacyjnym kandydatów po ich ogłoszeniu. Kandydat  musi jednak je sprawdzić. Maturzyści z poprzednich lat samodzielnie wprowadzają wyniki matur do swoich  kont w serwisie rekrutacyjnym. 20 sierpnia Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ogłoszą, którzy kandydaci zostali zakwalifikowani do wpisu na listę studentów. Wpisu będzie można dokonać elektronicznie od 21 do 28 sierpnia. Ostateczne ogłoszenie list przyjętych w I turze nastąpi 31 sierpnia.

Osoby, które nie dostaną się na studia w pierwszej turze, będą miały możliwość elektronicznego zgłoszenia swojego udziału w drugiej, w ramach tej samej opłaty (przy kolejnej turze działa analogiczny mechanizm). Rejestracja elektroniczna w ramach drugiej tury rekrutacji potrwa od 24 sierpnia do 10 września. Do 10 września należy wnosić opłaty rekrutacyjne. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu nastąpi 14 września.

Trzecia tura będzie znacznie krótsza niż poprzednie. Rejestrację zaplanowano między 23 a 25 września (opłata do 25 września). Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów odbędzie się 28 września, a ogłoszenie list studentów 30 września.

 

 

Live chat z przedstawicielem WIŚiE PK 

 

fot. J.Zych

 

Aby ułatwić kandydatom proces rekrutacji, wyjaśnić szczegóły i pomóc lepiej poznać kierunki studiów na Politechnice, od 22 czerwca PK będzie realizować na uczelnianym Facebooku cykl wirtualnych spotkań z przedstawicielami wydziałów i Działu Kształcenia PK. 

Na 10 lipca zaplanowane zostało spotkanie z dr inż. Piotrem Beńko, prodziekanem ds. studenckich oraz przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIŚiE (na zdjęciu obok).

Wszystkich zainteresowanych studiami na naszym wydziale zachęcamy już teraz do przesyłania swoich pytań przez fanpage PK na Facebooku. Cały czas pytania rekrutacyjne można kierować przez Messengera i mailowo (rekrutacja@pk.edu.pl). Pracownicy Politechniki będą udzielać na nie odpowiedzi. 

 

 data publikacji: 08.06.2020 r. przez: MP, 1278 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt