rozmiar

kontrast

 Rekrutacja na studia w nowym roku akademickim 2021/2022

7 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na wszystkie kierunki studiów I stopnia oferowane przez Politechnikę Krakowską. Na WIŚiE PK kandydaci mają do wyboru aż 7 kierunków, z czego 2 kierunki prowadzone w formule studiów międzywydziałowych.

W semestrze zimowym nadchodzącego roku akademickiego Politechnika Krakowska przygotowała dla kandydatów 4167 miejsc na studiach I stopnia, na studiach stacjonarnych (3289) i niestacjonarnych (878). Na studia magisterskie (II stopnia) latem nabór odbywa się tylko na wybranych kierunkach (są m.in. energetyka, inżynieria środowiska na WIŚIE PK), w skali uczelni czeka na nich 636 miejsc.

Politechniczna rejestracja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na portalu rekrutacyjnym. Wskaźnik rekrutacyjny, a więc sposób obliczania punktów, ma następujący wzór: W = P albo W = 2R. P i R oznaczają wynik procentowy uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) albo rozszerzonym (R) z wybranych przedmiotów wskazanych dla danego kierunku.

Na większość kierunków oferowanych przez Politechnikę Krakowską rejestracja potrwa do 21 września (studia stacjonarne). Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest w portalu rekrutacyjnym lub jako plik do pobrania.

 

Kształcimy INŻYNIERÓW INTELIGENTNYCH MIAST

czyli oferta edukacyjna WIŚiE PK

 

Wśród oferowanych kierunków studiów aż 7 prowadzonych jest na naszym wydziale:

inżynieria środowiska

energetyka

inżynieria i gospodarka wodna

OZE i infrastruktura komunalna 

inżynieria czystego powietrza (WIL-WM-WIŚiE)

gospodarka przestrzenna (WA-WIL-WIŚiE)

oraz zeszłoroczna doskonale przyjęta nowość 

geoinformatyka

czyli propozycja dla osób, które – dzięki zdobytej wiedzy – w przyszłości będą tworzyć systemy informatyczne z wykorzystaniem danych przestrzennych.

 

Pełna oferta dydaktyczna PK dostępna jest na portalu rekrutacyjnym uczelni. Kandydaci znajdą tu podstawowe opisy kierunków oraz wszystkie potrzebne informacje związane z rekrutacją, w tym harmonogramy, porady i oczywiście możliwość elektronicznej rejestracji. 

Zainteresowanych pogłębionymi informacjami na temat poszczególnych kierunków i specjalności zapraszamy do serwisu rekrutacyjnego WIŚiE. Prezentujemy tam uszczegółowione informacje w układzie: OPIS KIERUNKU, dla kogo czyli ADRESACI STUDIÓW, czego się nauczysz czyli PROGRAM STUDIÓW, po studiach czyli KONTYNUACJA NAUKI i PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA itd. 

Poznanie nie tylko kierunków studiów, ale też poszczególnych specjalności, jest szczególnie istotne w odnieniesieniu do inżynierii środowiska jako interdyscyplinarnego kierunku, którego absolwenci uzyskują kompetencje zróżnicowane i mocno uzależnione od specjalności, którą wybrali.

 

Live chat z przedstawicielem WIŚiE PK 

Aby przybliżyć kandydatom proces rekrutacji, wyjaśnić szczegóły i pomóc lepiej poznać kierunki studiów PK organizuje na uczelnianym Facebooku cykl wirtualnych spotkań z przedstawicielami wydziałów i Działu Kształcenia PK pt. „#DobryWybór | Zostanę studentem PK!”. W trakcie każdego odcinka internauci mogą zadawać pytania. 

Na 24 czerwca zaplanowane zostało spotkanie z dr inż. Piotrem Beńko, prodziekanem ds. studenckich oraz przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIŚiE.
 
Wszystkich zainteresowanych studiami na naszym wydziale zachęcamy już teraz do przesyłania swoich pytań przez fanpage PK na Facebooku. Cały czas pytania rekrutacyjne można także kierować przez Messengera i mailowo (rekrutacja@pk.edu.pl). Pracownicy Politechniki będą udzielać na nie odpowiedzi. 


 data publikacji: 07.06.2021 r. przez: MP, 1250 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2022 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt