rozmiar

kontrast

 

Rok akademicki ogłaszam za rozpoczęty! – tą tradycyjną formułą dziekan WISiE, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK dokonał 1 października 2019 roku Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020. 

 

 

 

Ponad pięciuset młodych ludzi w obecności władz, pracowników i zaproszonych gości dołączyło do grona studentów wydziału, powtarzając za prodziekanem, dr inż. Piotrem Beńko, słowa ślubowania:

Wstępując do wspólnoty akademickiej Politechniki Krakowskiej, ślubuję uroczyście: zdobywać wiedzę i umiejętności, przestrzegać regulaminu studiów, zachowywać się godnie i dbać o dobre imię mojej uczelni, postępować zgodnie z zasadami etyki, szanować tradycje Politechniki Krakowskiej.

 

 

 

Uroczystość stanowiła także inaugurację działalności WIŚiE PK po rozszerzeniu profilu zgodnie z nowo zdefiniowaną dyscypliną naukową inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka. Pierwszy raz obecni byli przedstawiciele włączonej w strukturę wydziału Katedry Energetyki (Ś-2), oraz dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK w roli prodziekana WIŚiE PK ds. studiów na kierunku energetyka.  

Jak podkreślił w przemówieniu inauguracyjnym dziekan WIŚiE PK – jednym z najważniejszych skutków nowej ustawy dla nas jest przekształcenie wydziału w Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, jednostkę o nowej, wyższej jakości merytorycznej. Było to możliwe dzięki decyzji władz uczelni włączającej w strukturę WIŚ jedną z najlepszych jednostek naukowych Politechniki – Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, obecnie Katedrę Energetyki. W ten sposób osiągamy spójność ze współczesnymi trendami w nauce światowej, gdyż nie można obecnie mówić o nowoczesnej energetyce bez uwzględniania aspektów środowiskowych, jednocześnie zaś współczesna inżynieria środowiska jest coraz mocniej zogniskowana na odnawialnych źródłach energii i minimalizacji jej konsumpcji przy zachowaniu wysokiego komfortu życia.

 

Na zdjęciu Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara oraz poczet dziekański WIŚiE w składzie: dziekan dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK oraz prodziekani dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK; dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK; dr inż. Piotr Beńko; dr inż. Jarosław Müller.

 

Tegoroczna Inauguracja przyciągnęła tak licznych gości, że potrzebne były 3 sale Działowni, aby pomieścić świeżo upieczonych studentów, pracowników, zaproszonych na uroczystość partnerów z otoczenia gospodarczego oraz przyjaciół Wydziału.

Te ważne i radosne chwile w życiu społeczności akademickiej WIŚiE PK uświetnili swoją obecnością:

goście reprezentujący instytucje badawcze spoza naszej uczelni – Pan prof. dr hab. Tomasz Walczykiewicz z IMGW PIB w Krakowie;

goście reprezentujący instytucje państwowe związane z infrastrukturą i gospodarką wodną:

 • Pan ppłk Przemysław Breliński Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury Wojska Polskiego,
 • Pan Kazimierz Koprowski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 • Pani mgr inż. Gabriela Przystał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, Absolwentka wydziału,
 • Pani mgr inż. Małgorzata Boryczko Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie;

goście reprezentujący instytucje i jednostki odpowiedzialne za infrastrukturę miast Małopolski i Śląska:

 • Pan dr inż. Tadeusz Rzepecki – Prezes Tarnowskich Wodociągów,
 • Pan mgr inż. Andrzej Malinowski Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Dąbrowskich Wodociągów,
 • Pan dr inż. Dariusz Latawiec Prezes MPWiK w Nowym Targu,
 • Pani Ewa Podmokły Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce,
 • Pani mgr inż. Aldona Nowicka Dyrektor Szkoły nr 1 w Olkuszu,
 • Pan Jerzy Kurzak Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A.,
 • Pan Marek Jaglarz Członek Zarządu CEZ Skawina S.A.,
 • Pan mgr inż. Rafał Iwański Prezes Zarządu „Dunajec” sp. z o.o.

goście reprezentujący instytucje i jednostki odpowiedzialne za infrastrukturę miasta Krakowa:

 • Panowie Janusz Mazur oraz Jakub Bator – reprezentujący Krakowski Holding Komunalny
 • Pan Wacław Skubida Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa oraz jego Zastępca Pan Andrzej Łazęcki, Absolwent naszego wydziału,
 • Pan Piotr Ziętara Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A, Kraków a jednocześnie wice przewodniczący Rady Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie",
 • Pan Paweł Senderek Wiceprezes Zarządu MPWiK w Krakowie, Absolwent PK,
 • Pan dr inż. Tadeusz Żaba Dyrektor Produkcji MPWiK w Krakowie,
 • Pani Małgorzata Duma-Michalik Dyrektor Biura Rozwoju Systemów Sieciowych MPWiK w Krakowie, Absolwentka naszego wydziału,
 • Pan Henryk Kultys Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie oraz Wiceprezes tej instytucji: Pan Andrzej Natkaniec,
 • Pan mgr inż. Ireneusz Łapiński Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Kształcenia Specjalistów Budowy Maszyn i Urządzeń Energetycznych;

goście reprezentujący liczące się firmy krajowe i międzynarodowe:

 • Pani Monika Gruszka oraz Zbigniew Paprocki reprezentujący Grupę Azoty S.A.,
 • Pani Ewa Laskosz Prezes Zarządu MGGP S.A., Absolwentka WIŚ,
 • Pan Grzegorz Mars Prezes Frapol Spółka z o.o. oraz Pan Kazimierz Szybiński Dyrektor Techniczny Frapol,
 • Pan dr inż. Hubert Smorąg Dyrektor Projektowania i Rozwoju SEFAKO S.A. oraz Pan mgr inż. Janusza Rydzak Kierownik Zespołu Promocji Produktu RAFAKO S.A.,
 • Pan Marek Czamara Dyrektor F.H.U Czamara Urządzenia Chłodnicze Limanowa,
 • Pan Jacek Zalewski, Dyrektor Działu Realizacji Projektów RETENCJAPL Sp. z o.o., również Absolwent naszego wydziału;

goście reprezentujący władze Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Pan dr inż. Stanisław Karczmarczyk Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie oraz Pan mgr inż. Mirosław Boryczko Członek Rady Krajowej i Przewodniczący Rady Izby Małopolskiej, pracownik WIL PK;

goście reprezentujący organizacje zawodowe zrzeszające absolwentów naszego wydziału - Pani Bożena Buczek Sekretarz SITWM Kraków, Pani Małgorzata Duma-Michalik Prezes Zarządu Krakowskiego Oddziału PZITS. 

 

 

Ponadto obecni byli przedstawiciele uczelni zrzeszonych w ramach związku InnoTechKrak i współpracujących na co dzień z WIŚ PK w zakresie badań naukowych i dydaktyki:

 • Pan dr hab. inż. Leszek Książek, lider dyscypliny naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Pan dr hab. inż. Adam Postawa, prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Pan dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

Nie mogło także zabraknąć na uroczystości współgospodarzy międzywydziałowych kierunków studiów inżynieria czystego powietrza i gospodarka przestrzenna, tj. władz Wydziału Mechanicznego, Wydziału Architektury oraz Wydziału Inżynierii Lądowej w osobach prof. Jerzego Sładka, dziekana WM PK, prof. Katarzyny Łakomy, prodziekan WA PK oraz dr. inż. Marka Bauera, prodziekana WIL PK.

 

 

Wykład inauguracyjny pt. „INŻYNIERIA ŚRODOWISKA i ENERGETYKA w TWOIM PRZYSZŁYM DOMU” wygłosiła dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. PK (na zdjęciu).

 

Immatrykulowanym studentom gratulujemy wyboru studiów i życzymy satysfakcjonujących rezultatów w zgłębianiu wiedzy na drodze do stabilnej przyszłości zawodowej każdego z Was. Niech czas spędzony w murach WIŚiE PK będzie dla Was udany i inspirujący. Na podsumowanie słowa dziekana WIŚiE  życzę Państwu powodzenia w studiowaniu, ale także bardzo proszę abyście znaleźli czas na przyjemności życia studenckiego, które wiążą się z tym najlepszym okresem Waszego życia. Studiując na naszej uczelni, nawiązywać będziecie szereg kontaktów, które później procentować będą w całym waszym życiu zawodowym. Współczesny inżynier nie może działać w próżni społecznej, a okres studiów szczególnie wspólne wykonywanie projektów czy przygotowanie do egzaminów tworzy więzi, które pozostają na całe zawodowe życie. Proszę, wykorzystajcie jak najpełniej szansę, jaką dają studia na Naszym Wydziale.

Z nadzieją i ostrożnym optymizmem spoglądając w przyszłość, życzymy wszystkim Państwu w roku akademickim 2019/2020 owocnej pracy, wielu sukcesów i realizacji wszystkich ambitnych celów oraz satysfakcji i płynącej ze sprostania czekającym wyzwaniom. 

 

  

 

Fotorelacja z wydarzenia dostepna TU.

Więcej zdjęć, autorstwa nieocenionego pana Jana Zycha, obejrzeć i pobrać można TU.

 data publikacji: 04.10.2019 r. przez: MP, 1987 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt