Rok akademicki ogłaszam za rozpoczęty! – tą tradycyjną formułą dziekan WISiE, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK dokonał 1 października 2019 roku Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020. 

 

 

 

Ponad pięciuset młodych ludzi w obecności władz, pracowników i zaproszonych gości dołączyło do grona studentów wydziału, powtarzając za prodziekanem, dr inż. Piotrem Beńko, słowa ślubowania:

Wstępując do wspólnoty akademickiej Politechniki Krakowskiej, ślubuję uroczyście: zdobywać wiedzę i umiejętności, przestrzegać regulaminu studiów, zachowywać się godnie i dbać o dobre imię mojej uczelni, postępować zgodnie z zasadami etyki, szanować tradycje Politechniki Krakowskiej.

 

 

 

Uroczystość stanowiła także inaugurację działalności WIŚiE PK po rozszerzeniu profilu zgodnie z nowo zdefiniowaną dyscypliną naukową inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka. Pierwszy raz obecni byli przedstawiciele włączonej w strukturę wydziału Katedry Energetyki (Ś-2), oraz dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK w roli prodziekana WIŚiE PK ds. studiów na kierunku energetyka.  

Jak podkreślił w przemówieniu inauguracyjnym dziekan WIŚiE PK – jednym z najważniejszych skutków nowej ustawy dla nas jest przekształcenie wydziału w Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, jednostkę o nowej, wyższej jakości merytorycznej. Było to możliwe dzięki decyzji władz uczelni włączającej w strukturę WIŚ jedną z najlepszych jednostek naukowych Politechniki – Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, obecnie Katedrę Energetyki. W ten sposób osiągamy spójność ze współczesnymi trendami w nauce światowej, gdyż nie można obecnie mówić o nowoczesnej energetyce bez uwzględniania aspektów środowiskowych, jednocześnie zaś współczesna inżynieria środowiska jest coraz mocniej zogniskowana na odnawialnych źródłach energii i minimalizacji jej konsumpcji przy zachowaniu wysokiego komfortu życia.

 

Na zdjęciu Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara oraz poczet dziekański WIŚiE w składzie: dziekan dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK oraz prodziekani dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK; dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK; dr inż. Piotr Beńko; dr inż. Jarosław Müller.

 

Tegoroczna Inauguracja przyciągnęła tak licznych gości, że potrzebne były 3 sale Działowni, aby pomieścić świeżo upieczonych studentów, pracowników, zaproszonych na uroczystość partnerów z otoczenia gospodarczego oraz przyjaciół Wydziału.

Te ważne i radosne chwile w życiu społeczności akademickiej WIŚiE PK uświetnili swoją obecnością:

goście reprezentujący instytucje badawcze spoza naszej uczelni – Pan prof. dr hab. Tomasz Walczykiewicz z IMGW PIB w Krakowie;

goście reprezentujący instytucje państwowe związane z infrastrukturą i gospodarką wodną:

 • Pan ppłk Przemysław Breliński Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury Wojska Polskiego,
 • Pan Kazimierz Koprowski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 • Pani mgr inż. Gabriela Przystał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, Absolwentka wydziału,
 • Pani mgr inż. Małgorzata Boryczko Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie;

goście reprezentujący instytucje i jednostki odpowiedzialne za infrastrukturę miast Małopolski i Śląska:

 • Pan dr inż. Tadeusz Rzepecki – Prezes Tarnowskich Wodociągów,
 • Pan mgr inż. Andrzej Malinowski Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Dąbrowskich Wodociągów,
 • Pan dr inż. Dariusz Latawiec Prezes MPWiK w Nowym Targu,
 • Pani Ewa Podmokły Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce,
 • Pani mgr inż. Aldona Nowicka Dyrektor Szkoły nr 1 w Olkuszu,
 • Pan Jerzy Kurzak Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A.,
 • Pan Marek Jaglarz Członek Zarządu CEZ Skawina S.A.,
 • Pan mgr inż. Rafał Iwański Prezes Zarządu „Dunajec” sp. z o.o.

goście reprezentujący instytucje i jednostki odpowiedzialne za infrastrukturę miasta Krakowa:

 • Panowie Janusz Mazur oraz Jakub Bator – reprezentujący Krakowski Holding Komunalny
 • Pan Wacław Skubida Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa oraz jego Zastępca Pan Andrzej Łazęcki, Absolwent naszego wydziału,
 • Pan Piotr Ziętara Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A, Kraków a jednocześnie wice przewodniczący Rady Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie",
 • Pan Paweł Senderek Wiceprezes Zarządu MPWiK w Krakowie, Absolwent PK,
 • Pan dr inż. Tadeusz Żaba Dyrektor Produkcji MPWiK w Krakowie,
 • Pani Małgorzata Duma-Michalik Dyrektor Biura Rozwoju Systemów Sieciowych MPWiK w Krakowie, Absolwentka naszego wydziału,
 • Pan Henryk Kultys Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie oraz Wiceprezes tej instytucji: Pan Andrzej Natkaniec,
 • Pan mgr inż. Ireneusz Łapiński Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Kształcenia Specjalistów Budowy Maszyn i Urządzeń Energetycznych;

goście reprezentujący liczące się firmy krajowe i międzynarodowe:

 • Pani Monika Gruszka oraz Zbigniew Paprocki reprezentujący Grupę Azoty S.A.,
 • Pani Ewa Laskosz Prezes Zarządu MGGP S.A., Absolwentka WIŚ,
 • Pan Grzegorz Mars Prezes Frapol Spółka z o.o. oraz Pan Kazimierz Szybiński Dyrektor Techniczny Frapol,
 • Pan dr inż. Hubert Smorąg Dyrektor Projektowania i Rozwoju SEFAKO S.A. oraz Pan mgr inż. Janusza Rydzak Kierownik Zespołu Promocji Produktu RAFAKO S.A.,
 • Pan Marek Czamara Dyrektor F.H.U Czamara Urządzenia Chłodnicze Limanowa,
 • Pan Jacek Zalewski, Dyrektor Działu Realizacji Projektów RETENCJAPL Sp. z o.o., również Absolwent naszego wydziału;

goście reprezentujący władze Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Pan dr inż. Stanisław Karczmarczyk Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie oraz Pan mgr inż. Mirosław Boryczko Członek Rady Krajowej i Przewodniczący Rady Izby Małopolskiej, pracownik WIL PK;

goście reprezentujący organizacje zawodowe zrzeszające absolwentów naszego wydziału - Pani Bożena Buczek Sekretarz SITWM Kraków, Pani Małgorzata Duma-Michalik Prezes Zarządu Krakowskiego Oddziału PZITS. 

 

 

Ponadto obecni byli przedstawiciele uczelni zrzeszonych w ramach związku InnoTechKrak i współpracujących na co dzień z WIŚ PK w zakresie badań naukowych i dydaktyki:

 • Pan dr hab. inż. Leszek Książek, lider dyscypliny naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Pan dr hab. inż. Adam Postawa, prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Pan dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

Nie mogło także zabraknąć na uroczystości współgospodarzy międzywydziałowych kierunków studiów inżynieria czystego powietrza i gospodarka przestrzenna, tj. władz Wydziału Mechanicznego, Wydziału Architektury oraz Wydziału Inżynierii Lądowej w osobach prof. Jerzego Sładka, dziekana WM PK, prof. Katarzyny Łakomy, prodziekan WA PK oraz dr. inż. Marka Bauera, prodziekana WIL PK.

 

 

Wykład inauguracyjny pt. „INŻYNIERIA ŚRODOWISKA i ENERGETYKA w TWOIM PRZYSZŁYM DOMU” wygłosiła dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. PK (na zdjęciu).

 

Immatrykulowanym studentom gratulujemy wyboru studiów i życzymy satysfakcjonujących rezultatów w zgłębianiu wiedzy na drodze do stabilnej przyszłości zawodowej każdego z Was. Niech czas spędzony w murach WIŚiE PK będzie dla Was udany i inspirujący. Na podsumowanie słowa dziekana WIŚiE  życzę Państwu powodzenia w studiowaniu, ale także bardzo proszę abyście znaleźli czas na przyjemności życia studenckiego, które wiążą się z tym najlepszym okresem Waszego życia. Studiując na naszej uczelni, nawiązywać będziecie szereg kontaktów, które później procentować będą w całym waszym życiu zawodowym. Współczesny inżynier nie może działać w próżni społecznej, a okres studiów szczególnie wspólne wykonywanie projektów czy przygotowanie do egzaminów tworzy więzi, które pozostają na całe zawodowe życie. Proszę, wykorzystajcie jak najpełniej szansę, jaką dają studia na Naszym Wydziale.

Z nadzieją i ostrożnym optymizmem spoglądając w przyszłość, życzymy wszystkim Państwu w roku akademickim 2019/2020 owocnej pracy, wielu sukcesów i realizacji wszystkich ambitnych celów oraz satysfakcji i płynącej ze sprostania czekającym wyzwaniom. 

 

  

 

Fotorelacja z wydarzenia dostepna TU.

Więcej zdjęć, autorstwa nieocenionego pana Jana Zycha, obejrzeć i pobrać można TU.

 data publikacji: 04.10.2019 r. przez: MP, 1216 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt