rozmiar

kontrast

 Rekrutacyjny Live o WIŚIE PK

Trwa cykl wirtualnych spotkań rekrutacyjnych z przedstawicielami wydziałów PK #DobryWybór | Zostanę studentem PK! 

W ostatnim odcinku na pytania kandydatów odpowiadał prodziekan i zarazem przewodniczący WKR WIŚiE PK dr inż. Piotr Beńko. 

 

Do 1 lipca będzie realizowany cykl spotkań z uczelnią w formule rozmowy na żywo (ang. live chatu) na portalu Facebook. W każdy poniedziałek i czwartek o godz. 12.00 zaproszeni goście pomagają kandydatom na studia lepiej poznać Politechnikę Krakowską i jej ofertę, a także odpowiadają na pytania internautów.

Wszystkie odcinki serii „#DobryWybór | Zostanę studentem PK!” są dostępne na stronie wydarzenia oraz kanale PK na YouTube.

 

W ostatnim odcinku (wyemitowanym dnia 24.06.2021 r.) na pytania dotyczące zasad rekrutacji oraz prowadzonych na naszym wydziale kierunków studiów odpowiadał prodziekan ds. kształcenia oraz ds. studenckich i zarazem przewodniczący WKR WIŚiE PK - dr inż. Piotr Beńko.  

 

O co pytali kandydaci i jakie tematy poruszył nasz rekrutacyjny ekspert: 

 • Historia nazwy Wydziału, który Pan Doktor reprezentuje, wskazuje na rozwój świadomości społecznej dotyczącej zagadnień związanych z ochroną środowiska. Wszystko zaczęło się od Wydziału Budownictwa Wodnego w czasach, gdy nie myślano o ochronie powietrza czy odnawialnych źródłach energii. To się jednak bardzo zmieniło. Zgodzi się Pan z taką oceną?   
 • Politechnika Krakowska jest wśród 15 uczelni, które wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Polską Akademią Nauk, zaangażują się we współpracę na rzecz przeciwdziałania suszy w Polsce. Udział Politechniki Krakowskiej w ramach podpisanego porozumienia koordynować będzie dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK. Na czym polegać będzie ta współpraca?
 • Czym dokładnie zajmuje się Katedra w której Pan pracuje?
 • Wydział współpracuje z różnymi podmiotami i firmami, m.in. Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania, Wodociągami Krakowskimi i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. Co ta współpraca oznacza dla studentów?
 • Jedną z ubiegłorocznych nowości rekrutacyjnych była geoinformatyka. Powiedzmy więcej o tym niezwykłym kierunku.
 • Czy po geoinformatyce można kontynuować studia na II stopniu informatyki (WIiT)?
 • Ogromnym wyzwaniem dla Krakowa i Małopolski jest smog. Wiele już na ten temat powiedziano i napisano. W jaki sposób kierunek międzywydziałowy pn. inżynieria czystego powietrza może pomóc w walce z tym problemem? Na czym ta międzywydziałowość (kooperacja z WIL i WM) polega?
 • Spotkałem się już kilkukrotnie z pytaniami od osób zainteresowanych studiami na WIŚiE o to, gdzie można znaleźć pracę po inżynierii czystego powietrza? Kto czeka na naszych absolwentów-ekspertów w tej materii?
 • Wskaźnik rekrutacyjny na kierunki studiów oferowane przez WIŚiE jest taki sam, jak na większość kierunków na PK (tu prowadzący przypomina sposób obliczania punktów). Czy przedmiot maturalny zdany na poziomie podstawowym, np. matematyka, wystarczy, by dostać się na Wydział?
 • Czy po ukończeniu studiów na energetyce można się ubiegać o uprawnienia budowlane? A skoro już o uprawnieniach mowa – co z uprawnieniami instalacyjnymi?
 • Kandydaci często pytają, czy na takim lub innym wydziale trzeba się uczyć dużo matematyki J. Jak rzecz wygląda na WIŚiE?
 • Powiedzmy, czym jest kierunek międzywydziałowy gospodarka przestrzenna
 • Proszę o dobre rady dla tegorocznych kandydatów na studia na Wydziale.

 data publikacji: 25.06.2021 r. przez: MP, 1004 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2022 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt