rozmiar

kontrast

 

Trwa cykl wirtualnych spotkań rekrutacyjnych z przedstawicielami wydziałów PK: „LIVE Rekrutacja 2020” 

- w ostatnim odcinku na pytania kandydatów odpowiadał prodziekan i przewodniczący WKR WIŚiE PK - dr inż. Piotr Beńko. 

 

Dzięki tym spotkaniom Kandydaci na studia w każdy poniedziałek i piątek – zawsze o godzinie 11.00 – mogą poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z rekrutacją na Politechnikę oraz ofertą dydaktyczną uczelni. Wywiady są emitowane na stronach wydarzeń na Facebooku. Cykl wirtualnych spotkań rekrutacyjnych potrwa do 17 lipca.
 
 
W ramach wydarzenia „LIVE Rekrutacja 2020: Porozmawiajmy o kierunkach na WIŚiE PK” – prodziekan i przewodniczący WKR WIŚiE PK - dr inż. Piotr Beńko odpowiadał na pytania dotyczące zasad rekrutacji na konkretne kierunki studiów prowadzone na wydziale oraz opowiedział o samych kierunkach. 
 
O co pytali kandydaci i jakie tematy poruszył nasz rekrutacyjny ekspert: 
 • Zarejestrowałem się na kierunek inżynieria środowiska, a jako kierunek alternatywny odnawialne źródła energii. Z racji, że są to kierunki na tym samym wydziale, to muszę wnieść opłatę rekrutacyjną 85 zł jednorazowo?
 • Jakie przedmioty są na inżynierii środowiska? Czy trzeba się uczyć dużo matematyki?
 • Kiedy wybiera się specjalności na kierunku inżynieria środowiska?
 • Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna na II stopień inżynierii środowiska?
 • Czy na geoinżynierii (kandydat miał na myśli chyba geoinformatykę) będę mieć przedmioty kierunkowe już na pierwszym roku?
 • Czy po geoinformatyce można kontynuować studia na II stopniu informatyki?
 • Co to znaczy, że gospodarka przestrzenna to kierunek międzywydziałowy? I gdzie się odbywają zajęcia na nim?
 • Czy jeśli jako kierunek podstawowy wybrałam inżynierię czystego powietrza to czy jako alternatywę mogę wybrać gospodarkę przestrzenną?
 • Gdzie mogę znaleźć pracę po inżynierii czystego powietrza? Bo chociaż wydaje mi się, że specjaliści w tej dziedzinie są w Polsce bardzo potrzebni, to jednocześnie mam wrażenie, że nie ma wiele przedsiębiorstw, które przejmowałby by się problemem zanieczyszczenia powietrza i chciały zatrudniać osoby po tym kierunku.
 • Jakie zostały ustalone progi na energetykę w tym roku?
 • O jakie uprawnienia budowlane można się ubiegać po ukończeniu studiów na energetyce?
 • Czy na studia II stopnia na kierunku energetyka w języku angielskim konieczne jest zdawanie jakiegoś testu ze znajomości języka?
 • Na jakim poziomie powinnam mieć opanowany język angielski, by studiować energetykę na II stopniu? Czy wystarczy poziom B2?
 • Ile godzin fizyki będzie tygodniowo na kierunku inżynieria i gospodarka wodna?
 • Czy Wydział zapewnia dostęp do potrzebnych programów (widziałem, że na gospodarce wodnej wykorzystuje się AutoCAD) czy będę musiał sam je kupić?
 • Widziałam na stronie Wydziału, że kierunek OZE ma wielu partnerów wśród przedsiębiorstw, np. MPO, Wodociągi Krakowskie i MPEC. Co to oznacza w praktyce dla studentów? Czy jest szansa na staże w tych firmach?
 • Na jakim kierunku mogę kontynuować studia II stopnia po ukończeniu OZE? Czy jest może szansa, że ten kierunek będzie uruchomiony na II stopniu?
 • Czy po wszystkich kierunkach na Wydziale można uzyskać uprawnienia instalacyjne?
 • Czym różni się kierunek inżynierii środowiska od kierunku OZEiK? Czytając opisy kierunków, brzmią one dla mnie bardzo podobnie.
 • Jaki jest minimalny próg do przyjecia na inz.czystego powietrza?


data publikacji: 13.07.2020 r. przez: MP, 1463 odsłon



      




NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt