Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
WYDZIAŁOWA KOMISJA
REKRUTACYJNA


rws@pk.edu.pl


+48 (12) 628 28 09


Budynek WIŚiE, pok. nr 2 (parter)
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków