Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Krakowska
Rekrutacja Studia Inżynierskie Studia Magisterskie

studia I stopnia (inżynierskie)
kierunek
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
tryb i czas trwania
stacjonarne 3,5-letnie:
Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
specjalność:
Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Hydroinżynieria
specjalność:
Hydroinżynieria
Zaopatrzenie w wodę
specjalność:
Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
(wcześniej inżynieria sanitarna)
tryb i czas trwania
niestacjonarne 4-letnie:
Technologie i instalacje w inżynierii środowiska
specjalność:
Technologie i instalacje w inżynierii środowiska
kierunek
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
tryb i czas trwania:
stacjonarne 3,5-letnie
Odnawialne źródła energii
(bez specjalności)


kierunek
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
tryb i czas trwania:
stacjonarne 3,5-letnie
(bez specjalności)


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
tryb i czas trwania:
stacjonarne 3,5-letnie
Gospodarka Przestrzenna
kierunek międzywydziałowy realizowany wspólnie z Wydziałem Architektury PK i Wydziałem Inżynierii Lądowej PK
(bez specjalności)


kierunek
ENERGETYKA
tryb i czas trwania:
stacjonarne 3,5-letnie
niestacjonarne 4-letnie
Systemy i urządzenia energetyczne
specjalność:
Systemy i urządzenia energetyczne
Energetyka niekonwencjonalna
specjalność:
Energetyka niekonwecjonalna
kierunek międzywydziałowy
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
tryb i czas trwania:
stacjonarne 3,5-letnie
Inżynieria czystego powietrza
kierunek międzywydziałowy realizowany wspólnie z Wydziałem Mechanicznym PK i Wydziałem Inżynierii Lądowej PK
(bez specjalności)studia II stopnia (magisterskie)
kierunek
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
tryb i czas trwania:
stacjonarne 1,5-roczne
niestacjonarne 2-letnie
Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
specjalność:
Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Hydroinżynieria
specjalność:
Hydroinżynieria
Zaopatrzenie w wodę
specjalność:
Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
(wcześniej inżynieria sanitarna)

tryb i czas trwania:
stacjonarne 1,5-roczne
Environmental and Land Engineering
specjalność w języku angielskim:
Environmental and Land Engineering
Inżynieria dróg wodnych
specjalność:
Inżynieria dróg wodnych
Technologie Proekologiczne i Instalacje w Przemyśle
specjalność:
Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
tryb i czas trwania:
stacjonarne 1,5-roczne
kierunek międzywydziałowy realizowany wspólnie z Wydziałem Architektury PK oraz Wydziałem Inżynierii Lądowej PK
Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Komunalna
specjalność:
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna
Urbanistyka i transport
specjalność:
Urbanistyka i transport


kierunek
ENERGETYKA
tryb i czas trwania:
stacjonarne 1,5-roczne
niestacjonarne 2-letnie
Energetyka niekonwencjonalna
specjalność:
Systemy i urządzenia energetyczne
Systemy i urządzenia energetyczne
specjalność:
Energetyka niekonwencjonalna
Modelowanie komputerowe w energetyce
specjalność:
Modelowanie komputerowe w energetyce

tryb i czas trwania:
stacjonarne 1,5-roczne
Energy systems and machinery
specjalność w języku angielskim:
Energy systems and machinery


KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Sekretariat:
Telefon +48 12 628 28 01

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:

Budynek WIŚiE, Sekretariat Komisji w pok. nr 2 (parter)
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Fax rws@pk.edu.pl

Telefon    +48 12 628 28 09


Dyżury Komisji (w okresie rekrutacji):

od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-13.00
Sekretariat Komisji w pok. 2, parter

Wpis na listę studentów i przyjmowanie dokumentów:

w godz.10.00-14.00
pok. 121, I piętro