rozmiar

kontrast

 

Gazeta Wyborcza, dodatek Edukacja:

To prawdziwy unikat w skali kraju - prowadzona przez Politechnikę Krakowską inżynieria czystego powietrza to kierunek nie tylko wyjątkowy, ale i niezwykle potrzebny.

A studenci mogą liczyć na wszystko to, co trzy prowadzące go wydziały mają najlepsze. 

Rozmowa z dr. inż. Piotrem Beńko, prodziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej oraz dr inż. Agnieszką Flagą-Maryańczyk, opiekunem kierunku inżynieria czystego powietrza z Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa WIŚiE PK

 

Ada Chojnowska: W zeszłym roku Politechnika Krakowska wprowadziła do swojej oferty nowy kierunek – inżynierię czystego powietrza. Pierwszy rok nauki za nami. Jak wrażenia?

Piotr Beńko: – Zdecydowanie pozytywne. Tym bardziej że była to nowość nie tylko w skali Politechniki Krakowskiej, ale i całej Polski. Cieszymy się, że znaleźli się studenci zainteresowani tym tematem i, jak wynika z naszych rozmów, są jak na razie zadowoleni. Widzimy, że chłoną wiedzę, są zaangażowani i ta interdyscyplinarność, wynikająca z faktu, że studia prowadzone są przez trzy wydziały, jest dla nich bardzo interesująca. Oczywiście potencjał zarówno studentów, jak i samego kierunku będziemy mogli poznać w pełni dopiero w przyszłych latach, bo tak jak w wypadku innych studiów inżynierskich, tak i tutaj pierwszy rok to przedmioty dość ogólne, mające dać studentom solidną podstawę do przyjęcia bardziej specjalistycznej wiedzy w kolejnych latach.

Agnieszka Flaga-Maryańczyk: – Nie da się też ukryć, że sporo planów pokrzyżowała nam pandemia. To właśnie na drugi semestr przewidziane były pierwsze bardziej praktyczne działania, choćby w postaci spotkań, warsztatów z różnego rodzaju ekspertami spoza Politechniki, m.in. Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska. Niestety, okazało się to niemożliwe. Niezależnie jednak od tych komplikacji trzeba podkreślić, że jest to zdecydowanie grupa bardzo ciekawych młodych ludzi. Po raz pierwszy chyba spotkałam się z tak dużą mobilizacją i chęcią pomocy kolegom, którzy gorzej radzili sobie z przygotowaniem prezentacji na seminarium, włącznie z pomocą przy samym prezentowaniu przygotowanego materiału! To był dla mnie wyraźny sygnał, że młodzi ludzie, którzy wybrali ten kierunek, chcą coś zmienić, wyjść nieco poza te standardowe, utarte schematy, nawet na studiach. Mam nadzieję, że unikatowy, interdyscyplinarny warsztat, który im przekażemy, stanie się swego rodzaju dźwignią dla rozwoju ich możliwości i potencjału. A ten widoczny w nich entuzjazm zaprocentuje w przyszłości, przekładając się na realne zmiany w otoczeniu.

 

Jak z popularnością kierunku w tym roku? Rekrutacja w toku.

P.B.: – Rzeczywiście, rekrutacja wciąż trwa, ale już teraz wygląda na to, że zainteresowanie kandydatów jest większe niż rok temu. Widać to było również w trakcie serii livechatów, które Politechnika uruchomiła, by odpowiedzieć na wszystkie nurtujące maturzystów pytania. Z racji braku tradycyjnych dni otwartych livechaty cieszyły się naprawdę sporym zainteresowaniem, a pytań o inżynierię czystego powietrza było dużo. Także tych trudnych. Maturzyści podkreślali, że temat jest bardzo ciekawy, mieli jednak sporo pytań o to, gdzie po takich studiach będą mogli znaleźć pracę. Wprost wyrażali też obawy, że samorządy i urzędy nie będą chciały zatrudniać ekspertów zajmujących się czystym powietrzem. Co też w pewien sposób pokazuje, jak młodzi ludzie postrzegają podejście podmiotów zarządzających do tej problematyki.

 

W takim razie też zapytam – gdzie po inżynierii czystego powietrza szukać pracy? Bo rzeczywiście, zdawać by się mogło, że większość osób zajmujących się tą tematyką pracuje w organizacjach pozarządowych, często są to aktywiści.

P.B.: – Ja na takie pytania zwykle odpowiadam innym pytaniem: Czy samorządy stać na to, by takich fachowców nie zatrudniać? Osobiście wydaje mi się, że mimo wszystko zmierzamy w stronę zwiększania świadomości, zarówno społecznej, jak i wśród osób zarządzających, a w konsekwencji zapotrzebowanie na specjalistów z solidną podbudową wiedzy i umiejętności będzie się sukcesywnie zwiększało. Chcemy zresztą naszych absolwentów przygotować do pracy wielokierunkowo. Z jednej strony zajmujemy się bowiem takimi tematami jak jakość powietrza (zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego), w tym zagadnieniami monitoringu, technologii czy instalacji, z drugiej identyfikacją źródeł emisji i ich ograniczeniem, z trzeciej zaś pojawiają się tak ważne elementy jak rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, przewietrzanie obszarów zurbanizowanych, planowanie przestrzenne. Wystarczy zerknąć na program studiów, by przekonać się, że jest tam wiele przedmiotów dotyczących różnych aspektów życia na terenie zurbanizowanym. Różnorodność warsztatu inżyniera, jaki chcemy przekazać, ma pozwolić studentowi spojrzeć uważnie na miasto, z całą jego tkanką, infrastrukturą, ukształtowaniem terenu, wreszcie aerodynamiką, które przekładają się na jakość powietrza. Chcielibyśmy, by nasi absolwenci nie tylko potrafili zaprojektować pojedynczy element infrastruktury, ale też potrafili spojrzeć na problem całościowo, identyfikując na mapach wszystkie elementy infrastruktury, lokalizując źródła zanieczyszczeń, analizując ich rozprzestrzenianie, czy uczestniczyć w organizacji komunikacji w mieście, minimalizując ilość zanieczyszczeń komunikacyjnych. Dzięki temu będą mogli odnaleźć się zarówno w specjalistycznych firmach, jak i w strukturach zarządczych, umiejąc przeanalizować sytuację i doradzić przy uwzględnieniu wszystkich aspektów poruszanej problematyki.

 
A.F.-M.: – Warto przy tym dodać, że zainteresowanie naszym kierunkiem wśród studentów już widać. Mamy pozytywne sygnały z różnych stron, choć tu również pandemia nieco nam przeszkodziła. Dotyczy to nie tylko instytucji i jednostek samorządowych, ale również firm branżowych, chociażby jednej z firm zajmujących się oczyszczaczami, proponującej studentom praktyki i przy okazji doceniającej inicjatywę Politechniki uruchomienia takiego kierunku. Widać więc, że choć dopiero wystartowaliśmy, zainteresowanie rynku już jest. Dzięki współpracy trzech wydziałów PK chcemy wykształcić osoby przygotowane do podejmowania działań w sposób interdyscyplinarny, dotykając wszystkich aspektów problematyki jakości powietrza, co jest kształceniem w skali Polski całkowicie unikatowym. Wydaje mi się więc, że nie tylko samorządy, ale i przedsiębiorstwa prywatne będą w stanie dostrzec ich talenty i potencjał.

 

P.B.: – Dodam też, że od początku naszym założeniem było, by były to studia w pewien sposób elitarne, najbardziej zależy nam na jakości, nie ilości. Tym bardziej więc nie powinno być obaw, że za kilka lat absolwenci inżynierii czystego powietrza zaleją rynek pracy i będą między sobą konkurować o posady. Mam nadzieję, że ograniczona liczba studentów, połączona z szerokim sposobem kształcenia, umożliwi odpowiednie ulokowanie absolwentów w tkance gospodarczo-samorządowej, być może nawet jeszcze w trakcie studiów.

 

Dużo mówią państwo o interdyscyplinarności studiów. Czego dokładnie będą uczyć się studenci?

P.B.: – Tak jak wspomniałem na początku, pierwszy rok to przedmioty bardziej ogólne, dające pewną podbudowę teoretyczną do dalszej nauki, a więc np. chemia, matematyka, fizyka czy biologia i ekologia. Do tego sporo przedmiotów informatycznych, ponieważ tak jak w przypadku innych studiów technicznych wiele pracy opiera się później na narzędziach komputerowych, czy to przy obliczeniach, badaniach, czy projektowaniu. Na drugim roku zaczynają się pojawiać przedmioty bardziej specjalistyczne. A więc jeśli chemia, to chemia troposfery, wprowadzamy też elementy planowania i kształtowania obszarów miejskich, co później kontynuowane jest na takich przedmiotach jak infrastruktura i organizacja transportu, planowanie systemów transportowych czy infrastruktura techniczna. Równocześnie wprowadzamy przedmioty będące podstawą do przedmiotów wysokospecjalistycznych, czyli zaczynamy mówić m.in. o paliwach i spalaniu oraz inżynierii wiatrowej. Na roku trzecim i czwartym z kolei, w zależności od wybranej ścieżki i bloku tematycznego, studenci mogą pogłębiać wiedzę związaną bardziej z kwestiami technologicznymi, ograniczaniem emisji z procesów spalania i ochroną powietrza, efektywnością energetyczną budynków, tematyką ogrzewania czy jakości powietrza wewnętrznego, wreszcie monitoringiem jakości powietrza czy planowaniem przestrzeni i wpływem tego procesu na czystość powietrza. Będzie dodatkowo sporo ciekawych tematów, takich jak elementy błękitno-zielonej infrastruktury, czy zagadnienia mobilności i logistyki miejskiej. Co istotne, w trakcie studiów będziemy mówić o zanieczyszczeniach każdego typu, a więc każdy z elementów emisji będzie miał rozwinięcie nawet w kilku przedmiotach. Nie zabraknie też tematyki wpływu zanieczyszczeń powietrza na ludzkie zdrowie i środowisko.

 

A.F.-M.: – Co ważne, studenci mają możliwość korzystania nie tylko z wiedzy wykładowców trzech wydziałów Politechniki, ale także ich laboratoriów. Każdy wydział daje od siebie to, co najlepsze, mówimy więc o naprawdę ciekawych zagadnieniach oraz sprzęcie i laboratoriach na rzeczywiście światowym poziomie. Na przykład Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK podjęło jakiś czas temu badania dotyczące przewietrzania obszarów zurbanizowanych, których kontynuacją stał się pomysł na stworzenie Laboratorium Aerodynamiki Środowiska, będącego obecnie w trakcie realizacji. Wkrótce więc studenci będą mogli w pełni korzystać z unikatowego w skali świata laboratorium i liczymy na to, że powstawać tam będą cenne prace dyplomowe.

 

Patrząc na problem zanieczyszczenia powietrza z perspektywy samego Krakowa, wielu osobom może się wydawać, że sytuacja jest już opanowana. Zakaz palenia węglem, cieplejsze zimy, wszystko to sprawia, że z roku na rok smogu jest w mieście rzeczywiście coraz mniej. Może się okazać, że wkrótce młodzi ludzie nie będą widzieć potrzeby kształcenia w tym kierunku.

A.F.-M.: – Nie obawiałabym się tego. Z jednej strony rzeczywiście możemy powiedzieć, że Kraków częściowo sobie z tym problemem poradził, z drugiej jednak wystarczy przeanalizować mapy jakości powietrza udostępniane przez firmę Airly. Dzięki gęstej sieci czujników, zlokalizowanych nie tylko w Krakowie, ale i gminachg ościennych, dostajemy szerszy ogląd sytuacji. I tak okazuje się, że o ile w ciągu dnia i po południu, przy niesprzyjających warunkach rozpraszania zanieczyszczeń, w Krakowie smogu rzeczywiście raczej nie ma, o tyle późnym wieczorem i w ciągu nocy do miasta zaczynają spływać zanieczyszczenia z okolicznych gmin, gdzie nie ma np. zakazu spalania paliw stałych. Na pewno więc problem wciąż nie jest rozwiązany, tym bardziej że zmiana w okolicznych miejscowościach nie jest tak prosta jak w mieście. Zabudowa jest tam mocno rozproszona i w wielu przypadkach nie da się tam wprowadzić rozwiązań, które są uzasadnione w obszarze gęstej zabudowy miejskiej – myślę tu o sieci ciepłowniczej. Do tego pozostaje kwestia zabudowywania korytarzy przewietrzania miasta. Do zrobienia wciąż jest więc bardzo dużo, szczególnie w ujęciu całościowym. Tego chcieliśmy nauczyć naszych studentów – by nie patrzeć na problem jakości powietrza fragmentarycznie czy incydentalnie, od zimy do zimy. Potrzebne jest myślenie znacznie szersze, także w perspektywie wielu lat do przodu. Mam więc nadzieję, że nasi absolwenci przysłużą się w przyszłości do rozwiązania wielu wciąż niestety jeszcze aktualnych problemów.data publikacji: 28.08.2020 r. przez: MP, 656 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt