Prof. Kazimierz Maczek z tytułem profesora-seniora PK

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz MACZEK na mocy decyzji Rektora PK dołączył do zasłużonego grona profesorów-seniorów Politechniki Krakowskiej. Ten zaszczytny status może być nadany szczególnie zasłużonym emerytowanym nauczycielom akademickim z tytułem profesora w uznaniu ich wyjątkowego dorobku. Serdecznie gratulujemy, Panu Profesorowi!

 

 

Życiorys zawodowy

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Maczek urodzony w 1925 r. w Felsztynie, woj. lwowskie. Studia wyższe ukończył w 1955 r. na Wydziale Mechanicznym Konstrukcyjnym Politechniki Warszawskiej otrzymując dyplom magistra inżyniera w specjalności maszyny i urządzenia chłodnicze. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1970 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1984 r. na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł profesora nadzwyczajnego został mu nadany w 1987 r., a następnie na Politechnice Krakowskiej tytuł profesora zwyczajnego, w 1991 r.

 

W latach 1951 do 1971 (częściowo podczas studiów) był zatrudniony w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa w Krakowie, na stanowiskach konstruktora, głównego konstruktora i kierownika działu badań rozwojowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Był współtwórcą pierwszych urządzeń chłodniczych na statkach dalekomorskich rybackich, budowanych w Polsce, oraz wielu nowoczesnych urządzeń tego typu wdrożonych w kraju i za granicą. Nadzorował montaż w Stoczni Gdańskiej oraz w Jugosławii. Przeszkolony przez agendę ONZ-UNTAO na terenie Wielkiej Brytanii, w zakresie instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych.
W latach 1971 do 1979 r. prowadził działalność naukowo-dydaktyczną w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej jako docent pełnoetatowy (z nominacji) - kierownik Zakładu Chłodnictwa. W instytucie tym zorganizował od podstaw Zakład Chłodnictwa z laboratorium dydaktycznym i zalążkiem laboratorium do badań naukowych. Wypromował w tym okresie 7 doktorów. 
W 1979 r. został przeniesiony służbowo na Politechnikę Krakowską, gdzie prowadził działalność naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Wentylacji i Chłodnictwa Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Politechniki Krakowskiej. Od 1981 do 1993 r. pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu ds. naukowo-badawczych.

 

Obszar badań

W czasie zatrudnienia na Politechnice Wrocławskiej i Krakowskiej szczególnie wyróżnił się pracami naukowymi z zakresu:
- modelowania matematycznego dla celów optymalizacji procesów i urządzeń dla realizowania obiegów lewobieżnych ziębiarek i pomp ciepła sprężarkowych oraz absorpcyjnych,
- metod rozwiązywania zadań optymalizacji obiegów lewobieżnych opisywanych funkcjami nieliniowymi i nieciągłymi, z wykorzystaniem planowania eksperymentu jako narzędzia do poszukiwania optimum funkcji celu tych urządzeń.
Uzyskane wyniki podał w 81 publikacjach krajowych i zagranicznych.

 

Publikacje

1 skrypt akademicki centralny (WNT), 1 skrypt akademicki uczelniany Politechnika Wrocławska, 1 udział w monografii międzynarodowej (International Institut of Refrigeration IIR Paris), 2 monografie (Politechnika Krakowska) oraz 76 publikacji w postaci referatów wygłaszanych i publikowanych na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych (w tym 21 pozycji międzynarodowych zagranicznych), 1 patent i 1 norma ISO.

 

Członkostwo

Członek Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa (I.I.R.) w Paryżu, i przez dwie kadencje (8 lat) pełnił funkcję V-ce President of Scientific Comission B-2, Refrigerating Machinery,
Członek Sekcji: Termodynamiki, a także Ogrzewnictwa i Wentylacji PAN,
Przewodniczący Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Chłodnictwa- Kraków,
Przewodniczący Rady Programowej mieś. Chłodnictwo wyd. SIGMA W-wa.

 

Nagrody i wyróżnienia

Odznaczony: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Edukacji Narodowej.
Posiada przyznane odznaki: Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej, Zasłużony dla PZITS, Zasłużony dla COCH-Kraków,
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej zespołowa II stopnia za podręcznik akademicki pt.: "Uzdatniane powietrza w inżynierii środowiska dla celów wentylacji i klimatyzacji", 2005 r.

 data publikacji: 29.06.2017 r. przez: MP, 2272 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt