rozmiar

kontrast

 Prof. Kazimierz Maczek z tytułem profesora-seniora PK

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz MACZEK na mocy decyzji Rektora PK dołączył do zasłużonego grona profesorów-seniorów Politechniki Krakowskiej. Ten zaszczytny status może być nadany szczególnie zasłużonym emerytowanym nauczycielom akademickim z tytułem profesora w uznaniu ich wyjątkowego dorobku. Serdecznie gratulujemy, Panu Profesorowi!

 

 

Życiorys zawodowy

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Maczek urodzony w 1925 r. w Felsztynie, woj. lwowskie. Studia wyższe ukończył w 1955 r. na Wydziale Mechanicznym Konstrukcyjnym Politechniki Warszawskiej otrzymując dyplom magistra inżyniera w specjalności maszyny i urządzenia chłodnicze. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1970 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1984 r. na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł profesora nadzwyczajnego został mu nadany w 1987 r., a następnie na Politechnice Krakowskiej tytuł profesora zwyczajnego, w 1991 r.

 

W latach 1951 do 1971 (częściowo podczas studiów) był zatrudniony w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa w Krakowie, na stanowiskach konstruktora, głównego konstruktora i kierownika działu badań rozwojowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Był współtwórcą pierwszych urządzeń chłodniczych na statkach dalekomorskich rybackich, budowanych w Polsce, oraz wielu nowoczesnych urządzeń tego typu wdrożonych w kraju i za granicą. Nadzorował montaż w Stoczni Gdańskiej oraz w Jugosławii. Przeszkolony przez agendę ONZ-UNTAO na terenie Wielkiej Brytanii, w zakresie instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych.
W latach 1971 do 1979 r. prowadził działalność naukowo-dydaktyczną w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej jako docent pełnoetatowy (z nominacji) - kierownik Zakładu Chłodnictwa. W instytucie tym zorganizował od podstaw Zakład Chłodnictwa z laboratorium dydaktycznym i zalążkiem laboratorium do badań naukowych. Wypromował w tym okresie 7 doktorów. 
W 1979 r. został przeniesiony służbowo na Politechnikę Krakowską, gdzie prowadził działalność naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Wentylacji i Chłodnictwa Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Politechniki Krakowskiej. Od 1981 do 1993 r. pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu ds. naukowo-badawczych.

 

Obszar badań

W czasie zatrudnienia na Politechnice Wrocławskiej i Krakowskiej szczególnie wyróżnił się pracami naukowymi z zakresu:
- modelowania matematycznego dla celów optymalizacji procesów i urządzeń dla realizowania obiegów lewobieżnych ziębiarek i pomp ciepła sprężarkowych oraz absorpcyjnych,
- metod rozwiązywania zadań optymalizacji obiegów lewobieżnych opisywanych funkcjami nieliniowymi i nieciągłymi, z wykorzystaniem planowania eksperymentu jako narzędzia do poszukiwania optimum funkcji celu tych urządzeń.
Uzyskane wyniki podał w 81 publikacjach krajowych i zagranicznych.

 

Publikacje

1 skrypt akademicki centralny (WNT), 1 skrypt akademicki uczelniany Politechnika Wrocławska, 1 udział w monografii międzynarodowej (International Institut of Refrigeration IIR Paris), 2 monografie (Politechnika Krakowska) oraz 76 publikacji w postaci referatów wygłaszanych i publikowanych na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych (w tym 21 pozycji międzynarodowych zagranicznych), 1 patent i 1 norma ISO.

 

Członkostwo

Członek Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa (I.I.R.) w Paryżu, i przez dwie kadencje (8 lat) pełnił funkcję V-ce President of Scientific Comission B-2, Refrigerating Machinery,
Członek Sekcji: Termodynamiki, a także Ogrzewnictwa i Wentylacji PAN,
Przewodniczący Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Chłodnictwa- Kraków,
Przewodniczący Rady Programowej mieś. Chłodnictwo wyd. SIGMA W-wa.

 

Nagrody i wyróżnienia

Odznaczony: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Edukacji Narodowej.
Posiada przyznane odznaki: Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej, Zasłużony dla PZITS, Zasłużony dla COCH-Kraków,
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej zespołowa II stopnia za podręcznik akademicki pt.: "Uzdatniane powietrza w inżynierii środowiska dla celów wentylacji i klimatyzacji", 2005 r.

 data publikacji: 29.06.2017 r. przez: MP, 2795 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt