Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski o gościnności japońskiej

Ze względu na upływający jutro (tj. 23 marca) termin zgłoszeń na 2-letnie studia magisterskie ‘Global Environment and Energy Course’ w japońskim Uniwersytecie Gifu przedstawiamy kilka refleksji na temat gościnności japońskiej autorstwa prof. dr hab. inż. Wojciecha Dąbrowskiego, Dyrektora Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska WIŚ PK. Wyłoniony w drodze konkursu przyszły student Uniwersytetu Gifu z pewnością będzie miał wielokrotnie okazję jej doświadczyć.

 

„Umowa pomiędzy Uniwersytetem Gifu i Politechniką Krakowską o współpracy naukowej i dydaktycznej została podpisana w grudniu 2015 roku. Strona japońska nie czekała jednak ani na podpisanie umowy, ani na dotacje z projektów badawczych lub dydaktycznych, lecz wyłożyła własne środki finansowe by relacje pomiędzy naszymi instytucjami nie pozostawały pustymi deklaracjami na papierze.

 

Kontakty rozpoczęły się od zatrudnienia na okres jednego semestru dr hab. inż. Michała Zieliny, prof. PK na stanowisku Associate Professor w Gifu University dwa lata temu. Później Japończycy przyjęli wiosną 2015 roku pięcioosobową delegację z Wydziału Inżynierii Środowiska PK i przyjechali z rewizytą podpisać umowę. W międzyczasie na trzy miesiące zatrudnili mnie na stanowisku Senior Professor.

 

Przypisany byłem do Centrum Badań Zlewni Rzecznych, które zostało utworzone jako międzywydziałowa organizacja kierowana przez profesora japońskiego o chińskich korzeniach, pana Fusheng Li, orędownika współpracy międzynarodowej i entuzjasty naszego kraju. Racjonalnych powodów do utworzenia tego centrum było wiele. Dieta japońska oparta jest na rybach, warzywach korzennych, grzybach i ryżu, a ten wymaga niezwykle dużych zasobów wody w procesie uprawy. Innym powodem są prawie trzykrotnie większe średnie roczne wysokości opadów w porównaniu z Polską, co sprzyja wysokim odpływom wód deszczowych, szczególnie z terenów stromych i niezagospodarowanych terenów górskich. To dzięki nim – pomimo nadzwyczaj wysokiej gęstości zaludnienia obszarów płaskich – 70% powierzchni Japonii pokrywają lasy, a w Polsce niecałe 29%.

 

Uniwersytet Gifu nie tylko sponsorował mój pobyt w Japonii ale również delegację do Chin na konferencję i zwiedzanie Szanghaju. Poniżej zdjęcie z wręczenia mi po referacie w uniwersytecie Xiamen (Chiny) tryptyka z drzewa mahoniowego ze złoceniami, przedstawiającymi najstarszą literę chińską, oznaczającą pokój, bezpieczeństwo i stabilizację – symbol tego uniwersytetu.”

 

Wojciech Dąbrowski                    

              

Na zdjęciu powyżej ceremonia wręczenia prof. Wojciechowi Dąbrowskiemu tryptyku po referacie wygłoszonym na Uniwersytecie w Xiamen.data publikacji: 22.03.2016 r. przez: MP, 4226 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt