Prodziekan WIŚ, dr inż. Piotr Beńko, w rozmowie z Dziennikiem Polskim

Rozmowa. Otwieramy unikatowy kierunek studiów - mówi dr inż. Piotr Beńko, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

 


"- Co zdecydowało o uruchomieniu kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na Wydziale Inżynierii Środowiska PK? 

- Uruchomienie kierunku wpisuje się w oczekiwania dużej grupy pracodawców, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych („miasta inteligentne”), ukierunkowanych na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Potrzebę tę artykułowali często w rozmowach o przyszłości kształcenia technicznego przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych z Polski Południowej. Nowy kierunek jest także efektem działalności naukowej pracowników naszego wydziału, zajmujących się od lat tematyką infrastruktury komunalnej i inteligentnego zarządzania nią. Stanowi też odpowiedź na zmianę postaw i oczekiwań społeczeństwa, coraz lepiej rozumiejącego potrzebę organizacji życia miast i korzystania ze środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

- Jakie predyspozycje powinien mieć potencjalny student nowego kierunku? Czym się interesować?

- Studia skierowane są do osób, które dostrzegają problemy związane z wpływem cywilizacji na środowisko oraz sposób kształtowania i funkcjonowania jednostek miejskich. Podstawowe predyspozycje studentów to umiejętność pracy w zespole, łatwość w rozwiązywaniu problemów z pogranicza różnych dziedzin, otwartość na nowe technologie komunikacyjne. Kandydaci powinni być też ciekawi nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych oraz świadomi, że będą specjalistami odpowiedzialnymi za kształtowanie przestrzeni miejskich, w szczególności ich potrzeb energetycznych.

 

- Czy program studiów jest trudny?

- Program studiów jest ambitny, ale nie wymaga np. ogromnej wiedzy z przedmiotów ścisłych. Jest dostosowany także do umiejętności osób, dla których przedmioty ścisłe nie były głównymi w szkole średniej. Liczy się tu bardziej otwartość umysłu niż wiedza podręcznikowa. Szczególny nacisk w kształceniu położymy na takie zagadnienia, jak energetyka biomasy, energetyka wiatrowa, wodna, geotermalna i słoneczna, a więc zagadnienia związane z potrzebami energetycznym infrastruktury miejskiej, szczególnie w odniesieniu do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych . Program studiów jest nowoczesny i praktycznie zorientowany, powstał we współpracy z innymi jednostkami naukowymi oraz partnerami gospodarczymi, którzy są największymi pracodawcami w regionie. Kadrę dydaktyczną oparliśmy na pracownikach Wydziału Inżynierii Środowiska PK, którzy mają duże doświadczenie naukowe i praktyczne oraz na doświadczonych specjalistach Krakowskiego Holdingu Komunalnego (MPEC S.A, MPWiK S.A, MPO, sp. z o.o.). Wspomagać nas będą pracownicy naukowi innych jednostek PK oraz Polskiej Akademii Nauk.

 

- Czego student nauczy się na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna? Czy oprócz wiedzy teoretycznej będzie miał umiejętności praktyczne?

- Będziemy kształcić studentów wspólnie z partnerami gospodarczymi, z wykorzystaniem ich infrastruktury oraz zapewniając praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach partnerskich naszego wydziału. To pozwoli studentom na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji, przede wszystkim w zakresie możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, analizy i oceny rozwiązań, a także projektowania instalacji i systemów wykorzystujących OZE. Absolwenci kierunku będą też umieli rozwiązywać praktyczne problemy związane z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem infrastruktury komunalnej. Absolwenci I stopnia studiów będą przygotowani do podjęcia studiów magisterskich na kierunkach związanych z technologiami odnawialnych źródeł energii, ale także na kierunkach pokrewnych, takich jak energetyka czy inżynieria środowiska. To zapewni im możliwość ubiegania się o uzyskanie uprawnień instalacyjnych w pełnym zakresie i w ograniczonym zakresie uprawnień budowlanych.

 

- Gdzie absolwent nowego kierunku PK znajdzie pracę?

- Uruchamiany kierunek odpowiada na zapotrzebowanie dużego i dynamicznie rosnącego segmentu rynku pracy. Szacuje się, iż jedynie realizacja założeń strategicznych UE w zakresie odnawialnych źródeł energii będzie skutkować stworzeniem dodatkowych kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy. Absolwenci tego kierunku znajdą pracę w szczególności w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej, biurach projektowych i firmach wykonawczych realizujących inwestycje w zakresie instalacji i systemów OZE ( jak również innych elementów infrastruktury komunalnej), instytucjach i organizacjach wykorzystujących, koordynujących i finansujących wdrażanie OZE w kraju i za granicą, jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, czy wreszcie w ramach własnej działalności gospodarczej (doradztwo inwestycyjne, opracowywanie planów wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zamiany systemów tradycyjnych na proekologiczne).

 

- Ile miejsc wydział przygotował w letniej rekrutacji na nowy kierunek? Czy trudno będzie się dostać na studia?

- Przewidujemy przyjęcie jednej grupy studenckiej (36 osób), a kryterium kwalifikacyjnym będzie wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów rekrutacyjnych: matematyki, fizyki i astronomii, fizyki, chemii, biologii lub geografii. Bez postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Nauk o Ziemi i Olimpiady Innowacji Technicznych.(...) (M)" 

 

Całość rozmowy dostępna tutaj. 

 

Więcej informacji o kierunku ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII i INFRASTRUKTURA KOMUNALNA.
 data publikacji: 27.04.2017 r. przez: MP, 3123 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt