Studia podyplomowe

 Studia podyplomowe - poprzednie edycje

 
Kierunki studiów podyplomowych prowadzonych na wydziale od 2012r.:
 
Wydział w ramach realizacji projektów europejskich  - kierunki studiów podyplomowych:
 
W ramach projektu: „Dostosowanie kierunku inżynieria środowiska do potrzeb rynku pracy związanego z rozwojem regionu opartym na wiedzy"
W ramach projektu: „Podniesienie kwalifikacji kadr inżynierskich – studia podyplomowe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, budownictwa i energetyki” :
W ramach partnerstwa Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej studia z zakresu:
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wisie.pk.edu.pl/