Za nami pierwsze ze spotkań zaplanowanych w ramach opracowywania dokumentu Standard klimatyczny. 9 listopada w Siedzibie Miasta naukowcy z PK rozmawiali z urzędnikami jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

 Za nami pierwsze ze spotkań zaplanowanych w ramach opracowywania dokumentu Standard klimatyczny. 9 listopada w Siedzibie Miasta naukowcy z PK rozmawiali z urzędnikami jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

 

Fot. KEGW

 

9 listopada w Siedzibie Miasta na Placu Wszystkich Świętych odbyło się pierwsze ze spotkań zaplanowanych  w ramach opracowywania dokumentu „Standard klimatyczny” dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie. Celem było zaprezentowanie koncepcji powstającego na PK opracowania i rozpoczęcie dialogu z Miastem. Honory gospodarza na spotkaniu pełnili przedstawiciele jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

Poniżej przedstawiamy agendę i zaprezentowane tematy.

Rozpoczęcie spotkania - Jerzy Popiel, Dyrektor KEGW,

dr hab. Andrzej Kulig, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej,

dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk, Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej.

Standardy w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego oraz przygotowania dokumentacji projektowej - mgr inż. Ireneusz Żmuda.

Standardy energetyczne i mikroklimat otoczenia - dr inż. Bogusław Maludziński, dr inż. Piotr Cisek, prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk.

Standardy optymalnego klimatu wewnętrznego - dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak.

Standardy związane z przeciwdziałaniem nadmiernej insolacji budynków - prof. dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz.

Standardy w zakresie adaptacji budynku i jego otoczenia do możliwości zagospodarowania wód opadowych - prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski.

Standardy w zakresie ograniczenia zużycia wody pitnej w budynkach - dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK, dr hab. inż. Andrzej Bielski, prof. PK.

Standardy w zakresie zielonego otoczenia budynków - dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK.

Standardy w zakresie stosowanych materiałów i technologii, które spełniają założenia zrównoważonego rozwoju oraz są zgodne z ideą zero waste - dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK.

Standardy uwarunkowań architektonicznych i urbanistycznych - dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK.

 

Fot. KEGWdata publikacji: 16.11.2021 r. przez: MP, 429 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/