Wyniki rekrutacji 2017/18 Lato

 Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2017/18 - studia II stopnia

 

Studia stacjonarne

Kierunek Inżynieria środowiska

Kierunek Budownictwo

Międzywydziałowy kierunek Gospodarka przestrzenna

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/