Wyniki Rekrutacji 2014 15

 Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2014/15 na WIŚ - I tura

Studia stacjonarne III stopnia  aktualizaja 25.09.2014

Kierunek Inżynieria Środowiska


Studia niestacjonarne aktualizaja 23.09.2014

Kierunek Inżynieria Środowiska


Studia Stacjonarne aktualizaja 23.09.2014

Kierunek Budownictwo

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Kierunek Inżynieria Środowiska

Kierunek Ochrona Środowiska


 

Studia Niestacjonarne II stopnia aktualizaja 19.09.2014

 

Kierunek Inżynieris Środowiska


Studia Niestacjonarne I stopnia aktualizaja 19.09.2014

Kierunek Inżynieris Środowiska


 

Studia Stacjonarne aktualizaja 16.09.2014

 

Kierunek Budownictwo

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Kierunek Inżynieria Środowiska

Kierunek Ochrona Środowiska


 

Studia Stacjonarne aktualizaja 30.07.2014

 

Kierunek Budownictwo

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Kierunek Inżynieria Środowiska

Kierunek Ochrona Środowiska


 

Studia Stacjonarne aktualizaja 24.07.2014

 

Kierunek Budownictwo

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Kierunek Inżynieria Środowiska

Kierunek Ochrona Środowiska


Studia Stacjonarne aktualizaja 15.07.2014

Kierunek Budownictwo

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Kierunek Inżynieria Środowiska

Kierunek Ochrona Środowiska


Studia Niestacjonarne aktualizaja 18.07.2014

Kierunek Budownictwo

Kierunek Inżynieria Środowiska

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/