Uchwały Rady Wydziału IŚ 2012

 Uchwały Rady Wydziału Inżynierii Środowiska - rok 2012

 

 1. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 53/2012 z 19 grudnia 2012r.

   

 2. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 50/2012 z 14 listopada 2012 r.

   

 3. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 49/2012 z 14 listopada 2012 r.

   

 4. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 45/2012 z dnia 14 listopada 2012r.

   

 5. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 41/2012 z dnia 10 października 2012 r.

   

 6. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 36/2012 z dnia 26 września 2012r.

   

 7. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 33/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.

   

 8. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 29/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.

   

 9. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 28/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.

   

 10. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 21/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.

   

 11. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 10-13/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

   

 12. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 9/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

   

 13. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r.

   

 14. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 6/2012 z dnia 22 lutego 2012 r.

   

 15. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 3/2012 z dnia 1 lutego 2012 r.

   

 16. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 2/2012 z dnia 1 lutego 2012 r.

   

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/