Uchwała Rady Wydziału 53/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 53/2012
z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia planowanych do uruchomienia w roku akademickim 2013/14.

 

   Na podstawie § 24 ust. 3 pkt. 2 Statutu PK, przyjętym uchwałą Senatu PK nr 84/o/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. z późn. zm., wprowadza się, co następuje:

 

§ 1

   Określa się liczbę miejsc na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych planowanych do uruchomienia w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015;

§ 2

Liczba miejsc na I roku studiów planowanych do uruchomienia
w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14
studia stacjonarne studia niestacjonarne
Kierunek studiów I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
Inżynieria środowiska 324 - 72 72
Budownictwo 180 - 72 -
Gospodarka przestrzenna 72  - - -
Ochrona środowiska 72 - 36 -
Suma: 648 - 180 72
Ogółem: 900

 

§ 3

Liczba miejsc na I roku studiów planowanych do uruchomienia
w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14
studia stacjonarne studia niestacjonarne
Kierunek studiów I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
Inżynieria środowiska - 180 - -
Suma: - 180 - -
Ogółem: 180

 

§ 4

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/