Uchwała Rady Wydziału 50/2013

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 50/2013
z dnia 11 grudnia 2013r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

 

   Na podstawie § 7 ust.1 załącznika do Zarządzenia nr 2 Rektora PK z dnia 4 lutego 2013 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

   Powołuje się Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia w składzie:

 1. Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK – przewodnicząca,
 2. Dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk,
 3. Dr inż. Andrzej Wolak,
 4. Dr inż. Andrzej Młynarczyk,
 5. Dr inż. Piotr Beńko,
 6. Dr inż. Dorota Skrzyniowska,
 7. Mgr Renata Książek-Partyka,
 8. Karolina Wilczyńska - przedstawiciel samorządu studentów,
 9. Mgr inż. Jerzy Ciepliński - przedstawiciel samorządu doktorantów,
 10. Mgr Dorota Buzdygan - przedstawiciel Komisji Jednostek Pozawydziałowych ds. Jakości Kształcenia, z głosem doradczym,
 11. Mgr inż. Agnieszka Pieńkowska - sekretarz Komisji

 

§ 2

   Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2013 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/