Uchwała Rady Wydziału 50/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 50/2012
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie dodatkowych kryteriów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
na Wydziale Inżynierii Środowiska.

 

   Na podstawie § 24 ust. 3 pkt. 2 Statutu PK, przyjętym uchwałą Senatu PK nr 84/o/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. z późn. zm., wprowadza się, co następuje:

 

§ 1

   Komisja Dydaktyczna WIŚ proponuje podane niżej uszczegółowienie zasad przyjęcia kandydatów na studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

   Zgodnie z Uchwałą Senatu PK nr 35 z 27 maja 2011 r. w sprawie zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2012/2013 studenci ubiegający się o przyjęcie na II stopień studiów oprócz wymogów formalnych muszą zrealizować moduły tzw. konieczne, by móc podjąć naukę na II stopniu studiów.

 

   Moduły (przedmioty) do uzupełnienia określa się spośród podanego zestawu przedmiotów, a ich rodzaj i sumaryczna liczba do uzupełnienia wynika z przepisu formalnego w zasadach przyjęcia na studia II stopnia, iż spośród grupy modułów koniecznych – część kandydat na studia musi wykazać jako zaliczone w ramach studiów I stopnia, a do zaliczenia pozostawać mogą te, których sumaryczna wartość mierzona w punktach ECTS nie przekracza 20 punktów.

 

   W związku z powyższymi wymaganiami, dyrektorzy instytutów ds. kształcenia przedstawiają poniżej odpowiednie zestawy przedmiotów koniecznych, wymaganych od kandydatów na studia II stopnia na poszczególnych specjalnościach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Komisja Dydaktyczna jednogłośnie je zatwierdziła, a ich dodatkowej weryfikacji dokonała Dziekan Wydziału.

 

 

Specjalność „Hydrotechnika i Geoinżynieria”, w skrócie HiG:

Specjalność HiG stacjonarne I stopnia:

Wytrzymałość materiałów  -  2 pkt. ECTS (sem. 3)
Mechanika płynów  -  6 pkt. ECTS (sem. 3)
Hydraulika stosowana  -  4 pkt. ECTS (sem. 4)
Mechanika gruntów  -  5 pkt. ECTS (sem. 4)
Hydrologia  -  4 pkt. ECTS (sem. 4)
Gospodarka wodna  -  5 pkt. ECTS (sem. 4)
Geotechnika i fundamentowanie  -  6 pkt. ECTS (sem. 5)
Inżynieria wodna  -  6 pkt. ECTS (sem. 5)

Razem:

max

34 pkt. ECTS


Specjalność HiG niestacjonarne I stopnia:

Mechanika płynów  -  6 pkt. ECTS (sem. 3)
Hydraulika stosowana  -  4 pkt. ECTS (sem. 4)
Mechanika gruntów  -  5 pkt. ECTS (sem. 5)
Hydrologia  -  4 pkt. ECTS (sem. 5)
Gospodarka wodna  -  5 pkt. ECTS (sem. 6)
Geotechnika i fundamentowanie  -  5 pkt. ECTS (sem. 6)
Inżynieria wodna  -  5 pkt. ECTS (sem. 5)

Razem:

max

30 pkt. ECTSSpecjalność „Inżynieria Sanitarna”, w skrócie IS:

Specjalność IS stacjonarne I stopnia:

Technologia wody  -  7 pkt.ECTS (sem. 4)
Wodociągi  -  7 pkt.ECTS (sem. 5)
Technologia ścieków  -  7 pkt.ECTS (sem. 5)
Kanalizacje  -  6 pkt.ECTS (sem. 6)
Instalacje sanitarne  -  3 pkt.ECTS (sem. 5)

Razem:

max

30 pkt. ECTS


Specjalność IS niestacjonarne I stopnia:

Technologia wody  -  5+5 pkt. ECTS (sem. 4 i 5)
Wodociągi  -  4+6 pkt. ECTS (sem. 5 i 6)
Technologia ścieków  -  5+5 pkt. ECTS (sem. 5 i 6)
Kanalizacje  -  4+5 pkt. ECTS (sem. 6 i 7)

Razem:

max

39 pkt. ECTSSpecjalność „Instalacje i Urządzenia Cieplne i Zdrowotne”, w skrócie IiUCZ:

Specjalność IiUCZ stacjonarne I stopnia:

Termodynamika techniczna  -  6 pkt. ECTS (sem. 3)
Urządzenia elektryczne i mechaniczne  -  3 pkt. ECTS (sem. 3)
Wymiana ciepła i aeromechanika  -  5 pkt. ECTS (sem. 4)
Instalacje co i wentylacji  -  2 pkt. ECTS (sem. 5)
Ogrzewnictwo  -  4 pkt. ECTS (sem. 5)
Inżynieria atmosfery  -  4 pkt. ECTS (sem. 5)
Chłodnictwo  -  3 pkt. ECTS (sem. 5)
Ciepłownictwo  -  3 pkt. ECTS (sem. 6)
Wentylacja i klimatyzacja  -  3 pkt. ECTS (sem. 6)
Uzdatnianie powietrza w klimatyzacji  -  4 pkt. ECTS (sem. 5)
Gospodarka cieplna  -  2 pkt. ECTS (sem. 5)

Razem:

max

39 pkt. ECTS


Specjalność IiUCZ niestacjonarne I stopnia :

Termodynamika techniczna  -  6 pkt. ECTS (sem. 3)
Wymiana ciepła i aeromechanika  -  6 pkt. ECTS (sem. 5 )
Chłodnictwo/ Gospodarka cieplna  -  3 pkt. ECTS (sem. 5/sem. 7)
Ogrzewnictwo  -  6 pkt. ECTS (sem. 6)
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo  -  3 pkt. ECTS (sem. 6)
Instalacje co i wentylacji  -  2 pkt. ECTS (sem. 7)
Inżynieria i ochrona atmosfery  -  4 pkt. ECTS (sem. 7)
Wentylacja i klimatyzacja  -  4+4 pkt. ECTS (sem. 6 i 7)

Razem:

max

38 pkt. ECTS

 

 

§ 2

   Jednocześnie Komisja Dydaktyczna dodała klauzulę o treści:


   Ostateczną decyzję w sprawie modułów koniecznych do uzupełnienia przez kandydata na II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmuje Komisja Kwalifikacyjna.

 

§ 3

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/