Uchwała Rady Wydziału 45/2013

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 45/2013
z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie zatwierdzenia programu studiów stacjonarnych dla kierunku Ochrona środowiska bez specjalności.

 

   Na podstawie  § 1 ust. 1 załącznika nr  2 do Uchwały Senatu nr 64/d/11/2011 Politechniki Krakowskiej z 25 listopada 2011 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1


   Wprowadza się program studiów stacjonarnych dla kierunku Ochrona środowiska bez specjalności stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu, który będzie obowiązywał studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2014/2015

 


§ 2

 

   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/