Uchwała Rady Wydziału 31/2014

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 31/2014
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian i weryfikacji punktów ECTS we wszystkich programach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska.

 

      Na podstawie załącznika nr 2 do zarządzenia nr 53 Rektora PK z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, wprowadza się, co następuje:

§ 1

    W ramach procedury kontroli i modyfikacji liczby punktów ECTS wprowadza się zmiany w ilości punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kolejnych przedmiotów:

STUDIA STACJONARNE I stopnia:

Kierunek: Budownictwo
Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika
Sem. 5
Fundamentowanie z 6 pkt ECTS na 5 pkt ECTS
Zabudowa zlewni i potoków z 4 pkt ECTS na 5 pkt ECTS

Sem.6
Budownictwo wodne II z 4 pkt ECTS na 5 pkt ECTS
Mosty i budowle podziemne z 3 pkt ECTS na 2 pkt ECTS
Budownictwo komunikacyjne z 3 pkt ECTS na 2 pkt ECTS
Moduł wybieralny specjalizujący z 4 pkt ECTS na 5 pkt ECTS
Seminarium dyplomowe z 4 pkt ECTS na 3 pkt ECTS

Kierunek Inżynieria Środowiska
Specjalność: Hydrotechnika i geoinżynieria
Sem.4
Mechanika gruntów z 5 pkt ECTS na 6 pkt ECTS
Gospodarka wodna z 5 pkt ECTS na 6 pkt ECTS
Hydraulika stosowana z 4 pkt ECTS na 3 pkt ECTS

Sem. 5
Wodociągi i kanalizacje z 3 pkt ECTS na 4 pkt ECTS
Konstrukcje betonowe z 4 pkt ECTS na 6 pkt ECTS
Systemy informacji przestrzennej z 3 pkt ECTS na 2 pkt ECTS

Sem. 7
Melioracje i odwodnienia z 3 pkt ECTS/na 4 pkt ECTS
Raporty ocen oddziaływania na środowisko z 2 pkt ECTS na 1 pkt ECTS

Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
Sem. 4
Technika cieplna z 4 pkt ECTS na 5 pkt ECTS
Technologia wody z 4 pkt ECTS na 3 pkt ECTS

Sem.5
Instalacje sanitarne z 3 pkt ECTS na 4 pkt ECTS
Instalacje co i wentylacji z 2 pkt ECTS na 3 pkt ECTS
Inżynieria atmosfery z 4 pkt ECTS na 3 pkt ECTS

 

STUDIA STACJONARNE II stopnia:

Kierunek: Inżynieria Środowiska
Specjalność: Hydrotechnika i geoinżyniera

Sem. 1
Statystyka i bezpieczeństwo w inżynierii wodnej z 5 pkt ECTS na 4 pkt ECTS (przyznanie 1 pkt ECTS na Wychowanie fizyczne)

Specjalność: Inżynieria sanitarna
Sem. 1
Monitoring środowiska z 3 pkt ECTS na 2 pkt ECTS (przyznanie 1 pkt ECTS na Wychowanie fizyczne)

Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
Sem. 1
Monitoring środowiska z 3 pkt ECTS na 2 pkt ECTS (przyznanie 1 pkt ECTS na Wychowanie fizyczne)

 

STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia

Kierunek: Budownictwo
Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika

Sem. 8
Organizacja produkcji budowlanej z 3 pkt ECTS na 2 pkt ECTS (przyznanie 1 pkt ECTS na Wychowanie fizyczne)

 

Kierunek: Inżynieria środowiska
Specjalność: Hydrotechnika i geoinżynieria

Sem. 4
Podstawy geodezji+SIT z 4 pkt ECTS na 5 pkt ECTS

Sem. 5
Materiałoznawstwo z 3 pkt ECTS na 4 pkt ECTS
Mechanika gruntów z 5 pkt ECTS na 6 pkt ECTS

Sem.6
Wodociągi i kanalizacje z 5 pkt ECTS na 4 pkt ECTS
Geotechnika i fundamentowanie z 5 pkt ECTS na 6 pkt ECTS

Sem.8
Prawo w inżynierii środowiska i budownictwie z 2 pkt ECTS na 1 pkt ECTS (przyznanie 1 pkt ECTS na Wychowanie fizyczne)

Specjalność: Inżynieria sanitarna
Sem. 8
Ochrona powietrza z 3 pkt ECTS na 2 pkt ECTS (przyznanie 1 pkt ECTS na Wychowanie fizyczne)

Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
Sem. 8
Ochrona przed hasałem z 3 pkt ECTS na 2 pkt ECTS (przyznanie 1 pkt ECTS na Wychowanie fizyczne)

8

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia

Kierunek: Inżynieria Środowiska
Specjalność: Hydrotechnika i geoinżynieria

Sem.3
Zabudowa cieków i ochrona przed powodzią z 3 na 4 pkt ECTS
Budowle hydrotechniczne z 3 pkt ECTS na 4 pkt ECTS
Eksploatacja obiektów inżynierii środowiska z 2 na 3 pkt ECTS

Sem.4
Wychowanie fizyczne 1 pkt ECTS

Specjalność: Inżynieria sanitarna
Sem.2
Zaopatrzenie w wodę z 5 pkt ECTS na 6 pkt ECTS
Oczyszczanie wody z 5 na 6 pkt ECTS

Sem.3
Oczyszczanie ścieków z 5 na 6 pkt ECTS

Sem.4
Wychowanie fizyczne 1 pkt ECTS

Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
Sem. 1
Wymiana ciepła z 2 pkt ECTS na 3 pkt ECTS

Sem. 2
Gospodarka cieplna z 3 pkt ECTS na 4 pkt ECTS

Sem. 3
Instalacje przemysłowe z 3 na 4 pkt ECTS

Sem.4
Wychowanie fizyczne 1 pkt ECTS

 

 

§ 2

   Zmiany dokonane w programach studiów w ramach modyfikacji liczby punktów ECTS będą obowiązywać wszystkich studentów studiujących na Wydziale Inżynierii Środowiska od roku akademickiego 2014/2015

 

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/