Uchwała Rady Wydziału 31/2013

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 31/2013
z dnia 25 września 2013r.

w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych dla kierunku Gospodarka przestrzenna.

 

   Na podstawie załącznika nr 2 do zarządzenia nr 53 Rektora PK z dnia 1 października 2013 r.  w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, wprowadza się, co następuje:

 

§ 1


   Wprowadza się zmiany w programie studiów stacjonarnych dla kierunku Gospodarka przestrzenna stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Program będzie obowiązywał studentów, którzy rozpoczną studia w roku akad. 2013/2014 oraz tych, którzy kontynuują studia rozpoczęte w roku akad. 2012/2013.

 

§ 2

 

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/