Uchwała Rady Wydziału 3/2014

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 3/2014
z dnia 15 stycznia 2014r.

w sprawie zatwierdzenia Wydziałowego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

 

Na podstawie § 7 ust. 4 załącznika do Zarządzenia nr 2 Rektora PK z dnia 4 lutego 2013 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1


   W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wprowadza się na Wydziale Inżynierii Środowiska Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

 

§ 2


   Treść Wydziałowego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia publikowana jest na stronie wydziałowej www.wis.pk.edu.pl

 

§ 3


   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/