Uchwała Rady Wydziału 26/2014

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 26/2014
z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie sekwencji przedmiotów stanowiących podstawę przedmiotów prowadzonych w następnym semestrze na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska

 

 

   Na podstawie par. 20 pkt. 4 Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalonym przez Senat PK w dniu 27 kwietnia 2012 r. ze zmianami z dnia 26 kwietnia 2013 r. i z dnia 28 marca 2014 r., postanawia się co następuje:

 

§ 1


   Ustala się sekwencje przedmiotów stanowiących podstawę przedmiotów prowadzonych w następnym semestrze na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/