Uchwała Rady Wydziału 22/2014

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 22/2014
z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie powołania wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. III stopnia dla potrzeb rekrutacji na rok akademicki 2014/2015

 

   Na podstawie § 2 ust.2 załącznika do Uchwały Senatu z dnia 25.04.2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akad. 2014/2015, zarządza się, co następuje:

  Powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. studiów III stopnia  w składzie:


Dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK- przewodniczący
Dr hab. Wanda Kowalska- Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch
Dr hab. inż. Wojciech Chmielowski
Mgr inż. Wiesław Kaniowski- przewodniczący wydziałowej rady samorządu doktorantów

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/