Uchwała Rady Wydziału 20/2013

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 20/2013
z dnia 15 maja 2013r.

w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska w roku akademickim 2013/2014

 

    Na podstawie § 7 ust. 4 Regulaminu Studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej, stanowiącego załącznik nr 25/d/04/2012 do uchwały Senatu PK z dnia 27 kwietnia 2012r. oraz § 4 Zarządzenia nr 18 Rektora PK z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014, Rada Wydziału Inżynierii Środowiska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

 1. Ostatni (siódmy) semestr zimowy studiów stacjonarnych I stopnia dla studentów planujących kontynuowanie studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska PK w roku akademickim  2013/2014 trwać będzie:
 2. od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r.
  w tym:
  1. okresy zajęć dydaktycznych:
  2. od 1 października do 30 października 2013 r.
   od 2 listopada do 10 listopada 2013 r.
   od 12 listopada do 6 grudnia 2013 r.
  3. przerwy okolicznościowe:
  4. od 31 października do 1 listopada 2013 r.
   11 listopada 2013 r.
   6 stycznia 2014 r.
  5. przerwa świąteczna:
  6. od 23 grudnia 2013 r. do 5 stycznia 2014 r.
  7. zimowa sesja egzaminacyjna:
  8. od 9 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.
  9. poprawkowa sesja egzaminacyjna:
  10. od 7 stycznia 2014 r. do 14 stycznia 2014 r.
 3. Ustala się terminy:
  1. składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych:
  2. od 20 grudnia 2013 r. do 3 lutego 2014 r.
  3. egzaminów dyplomowych:
  4. od 20 grudnia 2013 r. do 10 lutego 2014 r.

  Terminy te umożliwiają wszystkim zainteresowanym ubieganie się o przyjęcie na studia II stopnia, na których zajęcia rozpoczynają się w semestrze letnim 24 lutego 2014 r.

 4. Ostateczny termin składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych:
 5. 24 marca 2014 r.
 6. Planowy termin ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia:
 7. 31 marca 2014 r.
##

§ 2.

 

 1. Dla studentów, którzy nie planują kontynuować studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska PK w roku akademickim 2013/2014:
 2. od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r.
  w tym:
  1. okresy zajęć dydaktycznych:
  2. od 1 października do 30 października 2013 r.
   od 2 listopada do 10 listopada 2013 r.
   od 12 listopada do 6 grudnia 2013 r.
  3. przerwy okolicznościowe:
  4. od 31 października do 1 listopada 2013 r.
   11 listopada 2013 r.
   6 stycznia 2014 r.
  5. przerwa świąteczna:
  6. od 23 grudnia 2013 r. do 5 stycznia 2014 r.
  7. zimowa sesja egzaminacyjna:
  8. od 9 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.
  9. poprawkowa sesja egzaminacyjna:
  10. od 10 lutego 2014 r. do 14 lutego 2014 r.
  11. termin zaliczenia semestru zimowego:
  12. 14 lutego 2014 r.

 3. Ostateczny termin składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych:
 4. 24 marca 2014 r.
 5. Planowy termin ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia:
 6. 31 marca 2014 r.

 

###

§ 3.

 

 1. 1.Organizacja semestru letniego dla studentów ostatniego semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Wydziału Inżynierii Środowiska.
     Semestr letni dla studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych stopnia i niestacjonarnych II stopnia będzie przebiegał w całości zgodnie z §2 Zarządzenia Nr 18 Rektora Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki z dnia 23 kwietnia 2013 r.:

  od 24 lutego do 30 września 2014 r.

 2. w tym:
  1. okresy zajęć dydaktycznych:
  2. od 24 lutego do 16 kwietnia 2014 r.
   od 23 kwietnia do 29 kwietnia 2014 r.
   od 5 maja do 15 czerwca 2014 r.
  3. przerwa świąteczna:
  4. od 17 kwietnia do 22 kwietnia 2014 r.
  5. przerwy okolicznościowe:
  6. od 1 maja do 4 maja 2014 r.
   19 czerwca 2014 r.
  7. rajd Politechniki Krakowskiej:
  8. od 30 kwietnia do 4 maja 2014 r.
  9. letnia sesja egzaminacyjna:
  10. od 9 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.
  11. praktyki programowe dla studentów (z zastrzeżeniem, iż terminy praktyk nie mogą kolidować z terminami egzaminów w sesji):
  12. od 1 lipca do 12 września 2014 r.
  13. jesienna sesja egzaminacyjna:
  14. od 1 września do 12 września 2014 r.
  15. termin zaliczenia semestru letniego:
  16. 12 września 2014 r.

 3. Ostateczny termin składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych:
 4. 22 września 2014 r.
 5. Planowy termin ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia:
 6. 30 września 2014 r.
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/