Uchwała Rady Wydziału 2/2013

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 2/2013
z dnia 6 lutego 2013r.

skład Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej

 

   Na podstawie § 6 zarządzenia nr 11 Rektora PK  z dnia 04.04.2012 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

   W skład Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej  powołuje się dr hab. inż. Ewę Szalińską van Overdijk

 

§ 2

Skład Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej na Wydziale Inżynierii Środowiska przedstawia się następująco:

  • Dr inż. Elżbieta Jarosińska-przewodnicząca
  • Dr  hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk- z-ca przewodniczącego
  • Dr inż. Anna Lenar-Matyas
  • Dr inż. Zbigniew Pabian
  • Dr inż. Jarosław Bajer
  • Dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk

 

§ 3

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2013 r.

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/