Uchwała Rady Wydziału 15/2014

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 16/2014
z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej

 

   Na podstawie § 6 ust. 6 załącznika do uchwały Senatu PK nr 28/d/05/13 oraz uchwały Rady Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 19.03.2014 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

   W skład Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej  powołuje się dr inż. Grażynę Gaszyńską-Freiwald. Ze składu Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej odwołuje się dr inż. Zbigniewa Pabiana

 

§ 2

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2014 r.

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/