Uchwała Rady Wydziału 14/2013

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 14/2013
z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej dla potrzeb rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2013/2014

 

   Na podstawie § 7 zarządzenia nr 16 JM Rektora PK z dnia 16 kwietnia 2013 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

   Powołuje się Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną w składzie:

Dr inż. Elżbieta Jarosińska- Przewodnicząca
Dr hab. inz. Ewa Szalińska van Overdijk- z-ca przewodniczącego
Dr inż. Anna Lenar-Matyas
Dr inż. Zbigniew Pabian
Dr inż. Jarosław Bajer
Dr inż. Agnieszka  Flaga-Maryańczyk

 

§ 2

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/