Uchwała Rady Wydziału 1/2014

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 1/2014
z dnia 15 stycznia 2014r.

w sprawie liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia planowanych do uruchomienia w roku akademickim 2014/15.

 

   Na podstawie § 24 ust. 3 pkt. 2 Statutu PK, przyjętym uchwałą Senatu PK nr 84/o/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. z późn. zm., wprowadza się, co następuje:

 

   Określa się liczbę miejsc na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych planowanych do uruchomienia w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015;

§ 1

 

Liczba miejsc na I roku studiów planowanych do uruchomienia
w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15
studia stacjonarne studia niestacjonarne
Kierunek studiów I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
Inżynieria środowiska 288 - 72 72
Budownictwo 216 - 72 -
Gospodarka przestrzenna 72  - - -
Ochrona środowiska 36 - - -
Suma: 612 - 144 72
Ogółem: 828

 

§ 3

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/