Studia II-go stopnia, 1 semestr - stypendia na kierunkach zamawianych!

 Studia II-go stopnia, 1 semestr - stypendia na kierunkach zamawianych!

Stypendia

dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych

Studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych (rok akademicki 2013/2014) rozpoczynający studia na Wydziale Inżynierii Środowiska mogą starać się o przyznanie stypendium w wysokości 900 zł w ramach projektu „Kierunki zamawiane” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o przyznanie stypendium

Formularz uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Dokumenty należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć

do pokoju 332 (budynek Wydziału Inżynierii Środowiska, III piętro),

 

TERMIN: 14 MARCA 2014 roku!

Kolejność zgłoszeń nie decyduje o miejscu w rankingu !!!

 

Dokumenty oraz Regulamin przyznawania stypendium

znajdują się na stronie

www.zamawiane.wis.pk.edu.pl, zakładka Stypendiadata publikacji: 05.03.2014 r. przez: Anna Hodbod, 3815 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/