SEMINARIUM PZiTBS

 SEMINARIUM PZiTBS

Zaproszenie

 

 

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie,

wspólnie z Dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

  Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

Studenckim Kołem Naukowym Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju 

zapraszają na seminarium szkoleniowe w ramach cyklu „Środy Techniczne WIŚ PK”

 

na temat:

 

„Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbioru urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na przykładzie MPWIK S. A. w Krakowie”

 

 

Seminarium odbędzie się w dniu  12.12.2018 roku  od godziny 11.00

w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24  w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska (W-2) Politechniki Krakowskiej

 sala 14 parter

(wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych Studentów i Pracowników Politechniki Krakowskiej i innych krakowskich uczelni technicznych

oraz członków PZITS, PZITB i MOIIB)

 

 

Wykładowca:

 

 

Prezes Krakowskiego Oddziału PZITS

Dyrektor Biura Rozwoju Systemów Sieciowych MPWiK S.A.

mgr inż. Małgorzata Duma – Michalikdata publikacji: 12.12.2018 r. przez: Wilhelm Okarmus, 11089 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/