Samorząd Studencki WIŚiE

 Samorząd Studencki WIŚiE PK

 

Przewodnicząca:

Gabriela Światowiec

 

Z-cy przewodniczącej:

Gabriel Wiktorowicz

Kamil Warzecha 

 

 

Komisja Stypendialna:

Łukasz Ciba

Marcin Mierzwa

Gabriel Wiktorowicz

Gabriela Światowiec

 

Komisja Dydaktyczna:

Karolina Żmuda

Gabriel Wiktorowicz

Karol Marek

 

Komisja Jakości Kształcenia:

Karolina Ćwiek

Piotr Zuba

Kamil Warzecha

 

Delegat na Senat Politechniki Krakowskiej:

Karolina Ćwiek 

 

Delegaci do Rady Wydziału:

Gabriela Światowiec

Gabriel Wiktorowicz

Kamil Warzecha

Łukasz Ciba

Karol Marek

Karolina Żmuda

Piotr Zuba

 

Delegaci do Parlamentu Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej:

Gabriela Światowiec

Gabriel Wiktorowicz

Kamil Warzecha

Łukasz Ciba

Karolina Ćwiek

 

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wisie.pk.edu.pl/