Samorz±d Studencki WI¦iE

 Samorz±d Studencki WI¦iE PK

 

Przewodnicz±ca:

Anna Krzywoń

 

Z-cy przewodnicz±cej:

Krzysztof Nowak

Karolina Perlik

 

 

 

 

 

Dominika Dudzik

Jan Duszyk

Jakub Fory¶

Wojciech Nowak

Martyna Ołtarzewska

Wojciech Ciupak

Wiktoria Nowak

Kacper Rybiński

Klaudia Sakławska

Gabriela ¦wiatowiec

 

 

 

Delegaci do Parlamentu Samorz±du Studentów Politechniki Krakowskiej:

Dominika Dudzik

Anna Krzywoń

Krzysztof Nowak

Wojciech Nowak

Karolina Perlik

 

 

Delegat na Senat Politechniki Krakowskiej:

Anna Krzywoń

 

© Wydział Inżynierii ¦rodowiska http://www.wisie.pk.edu.pl/