Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Rad o Ekologii

 Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Rad o Ekologii

 

Dziś na Politechnice Krakowskiej rozpoczyna się Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Rad o Ekologii. W dwudniowych obradach wezmą udział młodzi aktywiści z całej Polski, w tym przedstawiciele Młodzieżowej Rady Krakowa. W pierwszym dniu kongresu będą uczestniczyć w panelach, prowadzonych przez naukowców Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej i zwiedzać laboratoria uczelni. W sobotę, w Urzędzie Miasta Krakowa, spotkają się z krakowskimi posłami i radnymi oraz będą pracować nad rekomendacjami młodych dla środowiska.

 

- Chcemy wskazać takie rozwiązania, które mogą wpłynąć na powstrzymanie zmian klimatycznych. Młodzi stworzą listę rekomendacji, które zostaną przekazane Radzie Miasta Krakowa, prezydentowi Krakowa oraz władzom  centralnym - mówi Katarzyna Chajduga, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Krakowa. 

 

W piątek od godz. 13.30 naukowcy Politechniki Krakowskiej wprowadzą młodych w szczegółowe zagadnienia związane z ochroną środowiska i klimatu.  Merytorycznym opiekunem tej części kongresu jest dr hab. inż. Agnieszka Generowicz z WIŚiE PK. Wśród tematów paneli będą:

– Zmiany w strukturze produkcji energii w Polsce i ich konsekwencje dla producentów energii (mgr inż. Marek Majdak)

– Instalacje w budynku, a ekologiczne wykorzystanie energii (dr inż. Dorota Skrzyniowska) 

– Energia jądrowa – alternatywa czy konieczność (dr inż. Anna Czaplicka)

– Wodór - paliwo przyszłości? (dr inż. Piotr Cisek)

– Smog jako konsekwencja konsumpcyjnego trybu życia (dr inż. Anna Czaplicka)

– Energia z odpadów (dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK)

– Zanieczyszczenie świetlne – zaniedbane zagrożenie cywilizacyjne (dr hab. Tomasz Ściężor)

Po części wykładowej uczestnicy kongresu będą zwiedzać laboratoria PK.

 

W sobotę, w drugim dniu Kongresu, obrady odbywać się będą w Urzędzie Miasta Krakowa. W programie m.in.: panel z posłami i radnymi krakowskimi (godz. 11-12.30), dyskusja prowadzona przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (godz. 12.45-14), praca w grupach nad oogónopolskimi rekomendacjami młodych o środowisku (godz. 15-16) oraz podsumowanie kongresu (godz. 16.30-18).

 

W Krakowie Młodzieżowa Rada Krakowa działa od 2014 r. Właśnie rozpoczęła się jej VII kadencja. Została powołana przez Radę Miasta Krakowa w celu rozwijania idei samorządności wśród młodzieży, promowania idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechniania zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowania, wspierania i koordynowania samorządowej działalności młodzieży, reprezentowania interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych, organizacji aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, integracji i współpracy środowisk młodzieżowych na terenie Krakowa.

 

Szczegółowy program wydarzenia.data publikacji: 22.11.2019 r. przez: MP, 839 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wisie.pk.edu.pl/