Rok 2016

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej nr 45/2016 podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r. 

w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów na Wydziale Inżynierii ¦rodowiska w roku akademickim 2016/2017

 

© Wydział Inżynierii ¦rodowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/