Renumeracja budynku głównego Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK (W-2).

 Renumeracja budynku głównego Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK (W-2).

 Akcja renumeracji pomieszczeń budynku głównego Wydziału (W-2) została przeprowadzona w wakacje, aby zapewnić w nowym roku akademickim logikę i spójność numerów, którymi wszyscy na WIŚIE PK się posługujemy. Jej bezpośrednią konsekwencją jest zmiana numerów części pokoi pracowniczych, sal wykładowych i ćwiczeniowych, laboratoriów i wszelkich innych pomieszczeń.

Aby zapewnić Państwu Pracownikom łagodny okres przejściowy konieczny na zbudowanie nowych przyzwyczajeń, przez miesiąc przy kluczach pobieranych z portierni przypięte są zarówno stare jak również nowe breloki. Po tym etapie zlikwidujemy stare breloki i przejdziemy wyłącznie na nową numerację.

Z pewnością zauważyli także Państwo, że przy drzwiach pojawiły się tabliczki informujące o przeznaczeniu danego pomieszczenia, jego ewentualnej przynależności do określonej katedry, nazwiskach Pracowników zajmujących dany pokój czy sprawujących opiekę nad laboratorium.

Wygląd i zakres prezentowanych informacji powstały w oparciu o obowiązującą „Księgę Identyfikacji Wizualnej PK”, a prezentowane informacje pochodzą bezpośrednio od katedr (w razie pytań tam proszę się zwracać w pierwszej kolejności).

 

Na str. 53 dokumentu „Księga Identyfikacji Wizualnej PK” przedstawione zostały reguły i wzory tworzenia tabliczek/wizytówek umieszczanych przy drzwiach na Politechnice Krakowskiej.

Możliwe formaty to kwadrat docięty z kartki A4 lub pionowe A4.

Tabliczki zawierają obowiązkowo logo uczelni i wydziału oraz nazwę katedry. Nie funkcjonuje wersja z logotypem katedry, bez loga wydziału.

Zasadą jest podawanie na tabliczce funkcji danego pomieszczenia (sala wykładowa, laboratorium, sekretariat, magazyn itp.) lub tytułów + nazwiska + ew. stanowiska pracownika, który zajmuje pokój.

 

Analogiczne zmiany planowane sa także w odniesieniu do budynku Houston przed rozpoczęciem kolejnego semestru.data publikacji: 06.09.2021 r. przez: MP, 742 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/