REKRUTACJA na studia II stopnia WI¦ PK

!

 REKRUTACJA na studia II stopnia WI¦ PK

Rozpoczęła się REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA prowadzone przez Wydział inżynierii ¦rodowiska PK na następuj±cych kierunkach:

 

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WI¦:

e-mail: rekrutacja-wis-s@pk.edu.pl

nr tel.: 12 628 28 09, 12 628 20 99

miejsce: pokój nr 2 (parter, budynek główny WI¦ PK)


w okresie od 16 do 31 stycznia 2017 r.:
we wtorki, ¶rody i czwartki w godz. 12.30-14.00
w okresie od 1 do 20 lutego 2017 r.:
od poniedziałku do pi±tku (wszystkie dni robocze) w godz. 11.00-13.00

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI
studia stacjonarne II stopnia, semestr letni

 

Kierunek:

Liczba miejsc:

budownictwo

108 (5*)

gospodarka przestrzenna

72 (2*)

inżynieria ¶rodowiska    

150 (5*)

* Liczba miejsc, ustalona w ramach ogólnej liczby miejsc, dla osób, które mog± zostać przyjęte na ww. kierunek w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

 

 

Elektroniczna rejestracja Kandydatów.

16 stycznia - 13 lutego 2017 r.

Składanie dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

1 - 14 lutego 2017 r.
(decyduje data wpływu do WKR) 

Wniesienie opłaty za postępowanie zwi±zane z przyjęciem na studia.

do 13 lutego 2017 r. (decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu)

Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

15 - 20 lutego 2017 r.

Ogłoszenie list osób przyjętych.

do 21 lutego 2017 r.

Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

od 21 lutego 2017 r.

Przekazanie przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjej osób przyjętych na I rok studiów oraz sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia.

do 22 lutego 2017 r.

(do godz. 14:00)

 

Harmonogram rekrutacji - wersja do wydruku.

 data publikacji: 16.01.2017 r. przez: MP, 4322 odsłon
© Wydział Inżynierii ¦rodowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/