Regulaminy studiów I i II stopnia

 REGULAMINY STUDIÓW I i II STOPNIA

Aktualne regulaminy studiów I i II stopnia znajdują się pod adresem:

http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=187&lang=pl

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wisie.pk.edu.pl/