Ranking

 Ranking

Jest już wstępny ranking do stypendium rektora na semestr letni 2013/14 dla studentów studiów stacjonarnych. Studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie tego stypendium, proszeni są o sprawdzenie zgodności średnich i miejsca w rankingu. Wszelkie nieścisłości można zgłaszać do dnia 28 marca (piątek). Po tym terminie nie będą uwzględniane. Ranking jest wywieszony w gablocie przed Dziekanatem.data publikacji: 17.03.2014 r. przez: Anna Hodbod, 3202 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/