Prof. Kazimierz Maczek z tytułem profesora-seniora PK

 Prof. Kazimierz Maczek z tytułem profesora-seniora PK

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz MACZEK na mocy decyzji Rektora PK dołączył do zasłużonego grona profesorów-seniorów Politechniki Krakowskiej. Ten zaszczytny status może być nadany szczególnie zasłużonym emerytowanym nauczycielom akademickim z tytułem profesora w uznaniu ich wyjątkowego dorobku. Serdecznie gratulujemy, Panu Profesorowi!

 

 

Życiorys zawodowy

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Maczek urodzony w 1925 r. w Felsztynie, woj. lwowskie. Studia wyższe ukończył w 1955 r. na Wydziale Mechanicznym Konstrukcyjnym Politechniki Warszawskiej otrzymując dyplom magistra inżyniera w specjalności maszyny i urządzenia chłodnicze. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1970 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1984 r. na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł profesora nadzwyczajnego został mu nadany w 1987 r., a następnie na Politechnice Krakowskiej tytuł profesora zwyczajnego, w 1991 r.

 

W latach 1951 do 1971 (częściowo podczas studiów) był zatrudniony w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa w Krakowie, na stanowiskach konstruktora, głównego konstruktora i kierownika działu badań rozwojowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Był współtwórcą pierwszych urządzeń chłodniczych na statkach dalekomorskich rybackich, budowanych w Polsce, oraz wielu nowoczesnych urządzeń tego typu wdrożonych w kraju i za granicą. Nadzorował montaż w Stoczni Gdańskiej oraz w Jugosławii. Przeszkolony przez agendę ONZ-UNTAO na terenie Wielkiej Brytanii, w zakresie instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych.
W latach 1971 do 1979 r. prowadził działalność naukowo-dydaktyczną w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej jako docent pełnoetatowy (z nominacji) - kierownik Zakładu Chłodnictwa. W instytucie tym zorganizował od podstaw Zakład Chłodnictwa z laboratorium dydaktycznym i zalążkiem laboratorium do badań naukowych. Wypromował w tym okresie 7 doktorów. 
W 1979 r. został przeniesiony służbowo na Politechnikę Krakowską, gdzie prowadził działalność naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Wentylacji i Chłodnictwa Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Politechniki Krakowskiej. Od 1981 do 1993 r. pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu ds. naukowo-badawczych.

 

Obszar badań

W czasie zatrudnienia na Politechnice Wrocławskiej i Krakowskiej szczególnie wyróżnił się pracami naukowymi z zakresu:
- modelowania matematycznego dla celów optymalizacji procesów i urządzeń dla realizowania obiegów lewobieżnych ziębiarek i pomp ciepła sprężarkowych oraz absorpcyjnych,
- metod rozwiązywania zadań optymalizacji obiegów lewobieżnych opisywanych funkcjami nieliniowymi i nieciągłymi, z wykorzystaniem planowania eksperymentu jako narzędzia do poszukiwania optimum funkcji celu tych urządzeń.
Uzyskane wyniki podał w 81 publikacjach krajowych i zagranicznych.

 

Publikacje

1 skrypt akademicki centralny (WNT), 1 skrypt akademicki uczelniany Politechnika Wrocławska, 1 udział w monografii międzynarodowej (International Institut of Refrigeration IIR Paris), 2 monografie (Politechnika Krakowska) oraz 76 publikacji w postaci referatów wygłaszanych i publikowanych na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych (w tym 21 pozycji międzynarodowych zagranicznych), 1 patent i 1 norma ISO.

 

Członkostwo

Członek Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa (I.I.R.) w Paryżu, i przez dwie kadencje (8 lat) pełnił funkcję V-ce President of Scientific Comission B-2, Refrigerating Machinery,
Członek Sekcji: Termodynamiki, a także Ogrzewnictwa i Wentylacji PAN,
Przewodniczący Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Chłodnictwa- Kraków,
Przewodniczący Rady Programowej mieś. Chłodnictwo wyd. SIGMA W-wa.

 

Nagrody i wyróżnienia

Odznaczony: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Edukacji Narodowej.
Posiada przyznane odznaki: Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej, Zasłużony dla PZITS, Zasłużony dla COCH-Kraków,
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej zespołowa II stopnia za podręcznik akademicki pt.: "Uzdatniane powietrza w inżynierii środowiska dla celów wentylacji i klimatyzacji", 2005 r.

 data publikacji: 29.06.2017 r. przez: MP, 2829 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/