Początek rekrutacji na studia II stopnia na Politechnice Krakowskiej - 17 stycznia

 Początek rekrutacji na studia II stopnia na Politechnice Krakowskiej - 17 stycznia

 

17 stycznia rozpocznie się rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej. Kandydaci będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji do 7 lutego. Dla chętnych nasz Wydział przygotował ok. 300 miejsc. 

Osoby zainteresowane studiami stacjonarnymi na WIŚIE PK mogą wybierać spośród następujących kierunków: 

 

Zainteresowanych pogłębionymi informacjami na temat poszczególnych kierunków i specjalności zapraszamy do serwisu rekrutacyjnego WIŚiE. Prezentujemy tam uszczegółowione informacje w układzie: OPIS KIERUNKU, dla kogo czyli ADRESACI STUDIÓW, czego się nauczysz czyli PROGRAM STUDIÓW, po studiach czyli KONTYNUACJA NAUKI i PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA itd.

 

Od 17 stycznia do 7 lutego (do godz. 14.00), wszyscy zainteresowani studiami na naszym Wydziale będą mogli dokonać rejestracji, zamieścić w programie do elektronicznej rejestracji dokumenty potrzebne do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego, a także wnieść opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia.

Co ważne, rejestracji na studia dokonać mogą także osoby, które nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

 

Postępowanie kwalifikacyjne (w tym testy sprawdzające efekty uczenia się oraz znajomości języka angielskiego) przewidziano od 8 do 11 lutego. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów nastąpi do 14 lutego br. 

 

Szczegóły związane z rekrutacją na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na PK, w tym harmonogram, warto sprawdzić w Portalu Rekrutacyjnym. 

 

Kandydaci mogą przesyłać swoje pytania na adres e-mail Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIŚIE PK oraz zadawać je telefonicznie pod numerem :+48 (12) 628 28 09.  

 data publikacji: 14.01.2022 r. przez: MP, 898 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/